Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk
és forró, mint forrongó szellemünk.

XII. évfolyam, 2788. szám • Szerda • 2000. november 8. 
Szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplõ Zsombor nevû kedves olvasóinkat.

Napzárta elõtt

Egy államfõjelölttel kevesebb
    A Központi Választási Bizottság tegnap törölte Lucian Orãsel államfõjelöltet a választási listáról, így 12 államelnökjelölt maradt. Az ok: Orãsel kettõs állampolgársága. Tegnap egyébként lejárt az óvások határideje, az esti órákban — lapzártakor — még az utolsó hat keresetrõl tanácskoztak, a korábbbiakat megalapozatlanoknak ítélték. Az addigi állás: Iliescu ellen 35, Stolojan ellen 12, Roman ellen 9, Isãrescu ellen 8, C. V. Tudor ellen 6, Cerveni, Paul herceg, Sasu, Bârlã, Frunda ellen 4-4 egyéni óvást nyújtottak be.

Kincses Elõd Strasbourgban tett panaszt
    Kincses Elõd marosvásárhelyi független szenátorjelölt tegnap bejelentette, hogy panaszt tett a Strasbourgi Nemzetközi Emberjogi Bíróságon a román állam ellen, amelyet azzal vádol, hogy megsértette állampolgári jogait. Kincses szerint alkotmányellenes a választási törvény, melynek alapján a Maros megyei bíróság, kettõs állampolgárságára hivatkozva, visszautasította jelöltségét.

Csúszópénz külföldi munkahelyekért
    A Munkaügyi és Szociálvédelmi Minisztérium késleltette a külföldi munkahelyeket biztosító cégek akkreditációs feltételeinek kidolgozását, mivel a szaktárca egyes alkalmazottai csúszópénzt kapnak ezektõl a cégektõl, jelentette ki egy tegnapi sajtókonferencián Alexandru Man államtitkár.
    A Mediafax jelentése szerint Alexandru Man elmondta, hogy az említett akkreditációs kritériumok kidolgozásának 90 napos határideje november negyedikén lejárt, hozzátéve, hogy a minisztérium a jövõ hét végéig megállapítja a kritériumokat. Megemlítette azt is, hogy sok külföldi munkahely a minisztérium engedélye nélkül mûködik, csupán Izraelben van belõlük 177.Temesvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

Díszdoktori cím osztrák szívsebészeknek

    Kiemelkedõ esemény színhelye volt a Temesvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem aulája: díszdoktorrá avattak két Európa-hírû osztrák szívsebészt. Mindketten kiemelkedõ szerepet vállaltak a Bega-parti város új Szívkórházának a létrehozásában, ahol máris több országos premiernek számító mûtétet hajtottak végre irányításukkal temesvári sebészek.
    Díszdoktorrá avatásuk alkalmából mondott laudációjában Stefan Iosif Drãgulescu, a temesvári Orvosi Egyetem rektora külön méltatta a két osztrák szakorvos tudományos tevékenységét, az általuk publikált elméleti munkákat, melyekbõl a szívsebészetre szakosodó temesvári orvosok bõven meríthetnek ismereteik tökéletesítéséhez.
    Dr. Günther Laufer egyetemi tanár, az innsbrucki szívsebészeti klinika vezetõje és dr. Ernst Wolner egyetemi tanár, a bécsi szívsebészeti klinika vezetõje díszdoktorrá avatása alkalmából ígérte, hogy a jövõben is támogatja a temesvári Szívkórház mûködését, az orvosképzést és azon lesz, hogy az intézmény felszereltsége együtt haladjon a mindenkori osztrák színvonallal.Tiltakoznak a kórházigazgatók

Az egészségügyi intézmények csõdje fenyeget!

    Szakmai tanácskozáson vitatták meg Temesvár kórházainak igazgatói az elõállt, hovatovább az egészségügyi intézmények csõdjével fenyegetõ helyzetet. Az ezt követõ közös sajtókonferencián elhangzott: a beígért három pénzforrás — minisztérium, helyi adminisztráció és egészségügyi biztosító — közül csupán a biztosító ad némi pénzt a kórházak fenntartásához: nagyjából a szükséges összeg felét! Ennek következménye, hogy a Megyei Klinikai Kórház több mint 70 milliárd lejes adósságot halmozott fel, mondotta dr. Florin Miclea egyetemi tanár, az intézmény igazgatója, és semmi kilátás a helyzet normalizálására. Óriási hátralékaink vannak a gyógyszerszállítókkal szemben, akik idõrõl idõre megtagadják az ellátásunkat, és most már azzal fenyegetõznek, hogy mindaddig beszüntetik a szállítást, amíg nem törlesztjük az adósságot. Hasonló hangnemben nyilatkozott dr. Emil Urtilã, a Municípiumi Kórház igazgatója. Õk 26 milliárd lej adósságnál tartanak, és a hitelezõk minden irányból veszélyeztetik — gyógyszerellátás megtagadása, kommunális szolgáltatások felfüggesztése, fogyó készletek kiegészítésének akadályozása stb. — az intézmény mûködését. Urtilã doktor bejelentette: ha így folytatódik, tiltakozásul lemond igazgatói tisztségérõl, mert nem hajlandó közremûködni az intézmény teljes csõdjéhez. A Gyermekkórház, a Nõgyógyászati és Szülészeti Klinika, a Járványkórház igazgatói szintén arról számoltak be, hogy az általuk vezetett intézmények milliárdos adósságot halmoztak fel, és ez most már a betegellátás minimális szolgáltatásait is veszélyezteti. Ami a betegellátás terén kórházainkban folyik, nyugodtan nevezhetjük a román egészségügy csõdjének — hangoztatták.
    A teljes összeomlás elkerülése végett a temesvári kórházigazgatók tiltakozó jegyzékben sürgetik a kormány beavatkozását.

Plakátháború

  Éjszakánként Arad utcáin dúl a plakátháború. A pártok kortesei olykor nemcsak a konkurencia falragaszait, hanem a  plakátragasztókat is megtépázzák. Civilizált kampányról  még nemigen hallottak mifelénkHétfõ esti kormányhatározat

Novembertõl megduplázták a gyermekpótlék összegét

    Hétfõn este az Isãrescu-kabinet (végre) határozott a gyermekpótlék összegének növelése ügyében. A friss kormánydöntés szerint a segély megduplázódik, és novembertõl 130 000 lej lesz.
    A tegnapelõtti kormánydöntés az idei év két utolsó hónapjában mintegy 650 milliárd lej plusz terhet jelent az államnak. A Munkaügyi és Szociálvédelmi Minisztérium indoklása szerint az intézkedésre azért is szükség volt, mivel a gyermekpótlék és az átlagos bruttó nemzetgazdasági átlagfizetés közötti arány az 1993-as 5,3-rõl 2,4-re csökkent, s ilyen rossz arány egyetlen szomszédos országban sem létezik.


Keserédes municípiumi tanácsülés

A Gloriát Arad gyöngyszemévé változtatná a Goldis Egyetem

    Feszült percekben gazdag volt az Arad Municípiumi Tanács tegnapi rendkívüli ülése, s nem kevesen távoztak keserû szájízzel.
    Az egyik legforróbb vitát a Gloria stadion sorsát illetõ határozattervezet váltotta ki, amelynek megszavazásával a Vasile Goldis Alapítvány és a Vasile Goldis Egyetem Testnevelési Kara a sportpálya ingyenes használatára jogosult. Egyetlen feltétel a stadion épületének feljavítása és a sportpálya rendbetétele. Dr. Aurel Ardelean rektor határozottan kijelentette: “Semmi akadálya, a munkálatokat, ha szükséges akár már holnap megkezdik. A sportpályát atlétikára alkalmas pályává alakítjuk át, a modernizált stadiont 10 ezer férõhelyesre tervezzük. Célunk az, hogy a Gloria Arad egyik gyöngyszemévé váljék”.
    Dorin Lungu, a Gloria Sportegyesület elnöke a “gyöngyszemmel” egyet értett ugyan, felhívta azonban a tanácsosok figyelmét: az egyesület focistái  jelenleg éppen a szóban forgó pályán játsszák meccseiket és tartják edzéseiket. “Ha a buldózerek bemennek a pályára, mi mit csinálunk? Felfüggesztjük tevékenységünket? Arra kérem a tanácsos urakat, foglalják az átadási protokollba azt az egyeszséget, amelynek alapján a pályát az egyesület a Goldis Egyetemmel közösen használja, amíg más megoldást nem találnak.”
    A tanácsosok úgy döntöttek: a sportpályát a Vasile Goldis Egyetem használhatja. Dorel Popa polgármester azonban vállalta, hogy az egyesület ügyét a lehetõ legrövidebb idõ alatt megoldja.
    A tanácsosok jóváhagyták a Szövetség a Környezeti Technológiákért létrehozására vonatkozó határozattervezetet is. A szegedi Kelet- és Közép-Európai Regionális Környezeti Technológiai Központ, az aradi Aurel Vlaicu Egyetem és a Municípiumi Tanács együttmûködésével létrehozandó szövetség révén szervezett körülmények között lehetne hozzáférni az Európai Uniós környezetvédelmi programokhoz.
    A napirend utolsó pontja a külön-leges szemétgazdálkodási adóra vonatkozott; a megszavazott határozattervezet szerint ezt jövõ év áprilisától vezetnék be.
 Gujdár Gabriella


EU—CEFTA Business Forum 2000

Rangos nemzetközi tanácskozás Temesváron

    Holnap, november 9-én délelõtt nyílik meg a temesvári Adam Müller Guttenbrunn ház dísztermében az EU—CEFTA Business Forum 2000 elnevezésû rangos nemzetközi tanácskozás, melyre számos külföldi résztvevõt várnak. A rendezvényt a Temesvári Kereskedelmi, Ipari és Mezõgazdasági Kamara, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, a Bega-parti municípium polgármesteri hivatala, a prefektúra, valamint a Román Külkereskedelmi Központ szervezte. A tanácskozás programja szerint a kezdeményezõk elsõsorban a külföldi üzletembereket kívánják tájékoztatni azokról a kedvezõ kormányintézkedésekrõl, amelyek mostantól jelentõs könnyítéseket és kedvezményeket biztosítanak a külföldi beruházásoknak; külön elõadás foglalkozik az import-export tevékenység szabályozásának új elõírásaival stb. A széles körû tájékoztatást több két- és többoldalú megbeszélés egészíti ki, és szerepel a programban néhány temesvári székhelyû cég meglátogatása is.

EXPO 2000 Lugos

    November 30. és december 3. között a Lugosi Kereskedelmi Kamara, a helyi polgármesteri hivatal és Lugosi RTV negyedszer szervezi meg a Lugosi Sportcsarnokban a vásárlással egybekötött ipari és mezõgazdasági termékkiállítást.
    Azok a vállalatok, amelyek részt akarnak venni a kiállításon, november  15-ig jelentkezzenek a Lugosi Kereskedelmi Kamaránál a 056/354-920-es tel./faxszámon vagy a 092-381863-es mobilszámon, ahol bõvebb információkat kaphatnak. Magyarországi cégek részvétele is várható Szekszárdról és Makóról.
Király ZoltánMegkezdõdtek a mûszaki próbák

Veszélyes hulladékok környezetkímélõ létesítményben

    Az országban elsõként Temesváron épült egy veszélyes hulladékokat égetõ, környezetkímélõ létesítmény, amelyet a Pro Air Clen német—román vegyesvállalat építtett és üzemeltet. Ennek mûszaki próbái megkezdõdtek.
    Az égetõ mûszaki felszereltsége a legkorszerûbbek egyike.
    Egészségügyi intézmények, termelõ egységek veszélyes hulladékait szerzõdéses alapon semmisíti meg a a Sulina utca 6b alatt üzemelõ égetõben a cég. A vele szerzõdött egységbõl a hulladék elszállítását is a vállalat végzi.

Negyven évért egy csokor rózsa

    Ha nem csalódunk: ez a felvétel egy (kissé? nagyon?) megilletõdött hölgyet ábrázol. Mosolyogna is — mégiscsak derék dolog negyven évet lehúzni a sajtó szolgálatában (vagy igájában) , meg el is pityeredne, hisz uramisten, egy emberéletnek több mint a fele elment azóta...
Bãlaj Katalin kolléganõnk negyven esztendeje, 1960. november 8-án lett újságíró. Valaki elkezdte számolni: ha naponta csak ötszáz betût írt volna le — márpedig annál sokkal többet kellett —, már regényekre tellene belõle. Így “csak” újságcikkek, hírek ezrei vannak mögötte. S mennyi köztük a valóság diktálta rossz hír! Pedig bizonyosak vagyunk benne: a nyugdíjas korában is, a megpróbáltatások dacára is életvidám, segítõkész kolléganõnk, mint az újságírók többsége, szívesebben írna, írt volna csupa derûs, vidám, szép és felemelõ dolgokról, még akkor is, ha — miért ne mondanánk ki —, az olvasók egyik (bár feltétlenül kisebbik) része nem ilyet akar olvasni.
    Az évforduló kapcsán egy csokornyi (szerintünk gyönyörû) sárga rózsával, kedvenc virágával köszöntöttük. Azzal a kívánsággal — kissé magunkra is gondolva —, hogy érje meg, a lappal, olvasóival és velünk együtt az ötvenedik, hatvanadik s a további kerek évfordulókat is.


“Jó törvények kerüljenek ki a parlamentbõl”

Hosszu Zoltán szenátorjelölt konkrét tervei

    Arad RMDSZ-es szenátorjelöltje, Hosszu Zoltán ügyvéd a megye magyarságának összefogására és helyes döntésére számítva indul a november 26-i választáson. Ezért konkrét tervekkel jön az ország és a megye helyzetének javítására.

    — Ügyvéd úr, mik lesznek elsõdleges teendõi, ha bejut a szenátusba?
    — Mivel jogász vagyok, elsõsorban azon szorgoskodnék, hogy jó törvények kerüljenek ki a parlamentbõl, amelyek segíteni tudnának az ország helyzetén. Szem elõtt tartanám Arad megye speciális érdekeit: hogy több pénzt kapjon a költségvetésbõl, itt kezdjék az autópálya építését, ez ugyanis nagyon sok munkahelyet teremtene. Fontos lenne a román—magyar kapcsolatok erõsítése, s az, hogy minél nagyobb szerepet kapjanak az eurorégiók. Arad megyében olyan légkört kell teremteni, amely vonzza a komoly külföldi befektetõket.
    Természetesen az aradi magyarok jogos követeléseinek megvalósításáért is harcolnék — a Csiky Gergely Iskolacsoport épületéért, a Szabadság-szobor méltó helyen való felállításáért, a román—magyar határ légiesítéséért.
    — Négy év szünet után milyen esélye van az aradi magyarságnak saját szenátor megválasztására?
    — Véleményem szerint reális esélyem van a szenátori szék elnyerésére. Mégis azt kell mondanom: két tényezõtõl függ. Az elsõ, hogy Arad megye magyarjai elmenjenek szavazni, s ha már elmennek, a tulipánra tegyék a pecsétet. A második: minél jobban szóródjanak a román pártokra leadott szavazatok. Ha e két feltétel teljesül, az aradi magyarságnak újra lesz szenátora is a képviselõ mellett.

 Németh Beatrix

RMDSZ-kampánymûsorok Hunyad megyei rádió- és tévéadókon

    A Vajdahunyadi Antena 1 november 8-án, 15-én és 22-én, tehát az országos választásokig minden szerdán délután 17.10 és 17.40 óra között sugározza az RMDSZ mûsorát.
    A Radio Color adón minden csütörtökön (nov. 9., 16., 23.) 16 és 16.25 óra között hallgathatunk az RMDSZ által összeállított mûsort.


A szapárligeti szlovákok a magyarokat támogatják

A szenátorjelölt az RMDSZ gazdasági programjáról

    Hosszu Zoltán, az aradi RMDSZ szenátorjelöltje, Cziszter Kálmán elnök és Király András, a kampánystáb elnöke vasárnap délután Szapárligeten találkozott Vass Balázs, Nagy Tibor és Orbán Éva helybeli RMDSZ-vezetõkkel, valamint a szlovák közösség képviselõjével, Horbál Mihállyal.
    Ismertették az RMDSZ választási programját, megbeszélték a kampány idõszerû kérdéseit, s felkérték a szlovákokat: támogassák az RMDSZ szenátorjelöltjét. Kitértek arra, hogyan mozgósíthatja a vezetõség a helyi közösséget, hogy minél többen elmenjenek november 26-án szavazni, s a pecsétet a tulipánra tegyék. A megyei RMDSZ-vezetõség aradi és országos plakátokkal, kopogtatócédulákkal látta el a szapárligetieket.
    A jelenlévõk értékelték Hosszu Zoltán beszédét, aki az RMDSZ gazdasági programjáról, az európai integráció fontosságáról és hasznáról szólt.
    A megyei RMDSZ, a képviselõ- és szenátorjelölt folytatja találkozósorozatát a megyebeli választókkal.
N. B.


Pénteken aradi bemutató

,,Ne csupán a focistáról..., hanem az emberrõl”

    1961 tavaszán, Brassóban, az UTA csapatában együtt futott ki a pályára Pecsovszky I. és II., Csala és nagyobbik fia, Jóska. A kép az akkori Sport címû képes hetilapban jelent meg

    “...a kortársai nem felejtik el Csalát. Az elmúlt tíz évben volt alkalmam a futballvilág számos egykori géniuszával visszaemlékezni rá, sok-sok publikáció szerkesztõje kért róla adatokat, történeteket, és a legtöbben azon csodálkoztak el, hogy az egyre ordasabbá váló nacionalizmus világában miként tudott hû maradni a magyarságához. A könyvben csak céloztam rá, mert anno ez semmiképpen sem jelenhetett volna meg, s mivel — így, utólag — nem akartam az eredeti szövegen változtatni, most adom közre Csala magyarázatát: »Azért vallottam minden körülmények között magyarnak magam, mert ezt a nemzetiséget én választottam. És én tudom, hogy miért.«”
    (A szerzõ, Oroszhegyi Károly utószavából)

***
    A Csala, a szõke csoda címû, a Pecsovszky József élettörténetét feldolgozó, a Concord Media Jelen kiadásában megjelenõ könyvet a szerzõ, ismert publicista és Csala kisebbik fia, a Németországban élõ Pecsovszky László jelenlétében november 10-én, pénteken 18.30 órakor mutatjuk be Aradon a minorita kultúrházban. Minden sportkedvelõ (és nemcsak sportszeretõ) aradit szeretettel — és kellemes meglepetéssel — várunk!

Barackai Szõlészeti és Borászati Rt.

Ópálos község, Arad megye
    2000. november 13-tól megkezdjük a 2000. évi bor kiadását a részvényeseknek vagy azok megbízottainak.
    Félfogadás naponta 8-16 óra között a társaság székhelyén.
Balla Géza ügyvezetõ igazgató
(658)

PHOENIX

Az Aradi Magyar Diákszövetség havi megjelenésû lapja, II. szám


Jó szervezés, és akár határok is leomolhatnak az országok közt

Az egri Neumann János Líceum Aradon járt

    Felvetettem azt a gondolatot, hogy hívjuk meg az egri Neumann János Líceumot október 6. alkalmából. Az ötlet tetszett, mindenki pártolta. Az igazság az, hogy az elején még mi sem tudtuk, hogy mibe kezdünk. A vége az lett, hogy megszereztem az egri ismerõsömtõl az ottani diákönkormányzat elnökének nevét és telefonszámát. Felhívtam, és õ szentül azt hitte, hogy téves kapcsolásról lehet szó, de hamar rájött, hogy mégsem...
    Néhány hét szervezkedés után eljött a nagy nap, október 6. Reggel fél kilenckor már a tornyai határátkelõnél vártuk az egri autóbuszt, amelynek legkésõbb tíz órára kellett volna megérkeznie. Hát igen, csak a vámvizsgálat egy kicsit lassú folyamat. “Na szép”, mondtuk egyhangúlag, és rájöttünk, hogy így a  misét lekéstük. A pénteki nap úgymond protokolláris napnak bizonyult, hiszen reggel fogadtuk a vendégeket, aztán délután koszorúzás, majd este vacsora a Fehér Keresztben. A péntek úgy végzõdött, hogy este tíz órakor az egész társaság a székházban kötött ki, és ott is maradt hajnali 1 óráig.
    Szombaton délelõtt fél tizenegytõl megmutattuk a vendégeknek Arad legnevezetesebb részeit. A kísérõ tanár, Ujj János nagyon lelkesen mutatta be a várost, a templomtól, a színházon keresztül a Damjanich-házig minden fontosat. Sajnos, kevés volt az idõ — Aradot nem lehet két óra alatt megismerni.
    Egy kiadós ebédet követõen tizenöt órakor az Alma Mater buszával kirándulásra indultunk az egriekkel.  Meglátogattuk a máriaradnai templomot, a solymosi várat, és nem utolsósorban Lippát. Igaz az is, hogy a kb. 40 perc alatt, amíg Radnára értünk, már nagyon sokan elaludtak a buszban, és elég nehezen lehetett a társaságot felrázni, de miután felértek a templomba, valósággal “ott ragadtak”.  Nagyjából hasonló volt a helyzet Solymos váránál is, ahol sokan kipróbálhatták, hogy mit is jelent egy várfalat megmászni.
    Ez alatt a többi AMDSZ-tag, akik nem vettek részt a kiránduláson, itthon maradt a svédasztalt elkészíteni, amely nagyon jól sikerült.
    Este kb. 8 órára megérkeztünk a Csikybe. A tanári ritkán látott ilyet. Az egész iroda vendéglõvé alakult, ahol nyüzsögtek az emberek, ettek és ittak kedvükre (na persze nem szeszes italt). Az emelet másik helyiségében, a 27-es teremben folyt maga a buli, ahol Armand és Edy, alias ARMED DUÓ biztosították a zenét. Nagy meglepetésünkre, a bulin mind az aradi, mind az egri diákok igen jól fogadták azt, hogy nem a kemény gépzene szólt, hanem mindenféle slágerek, fõként a 70-es, 80-as és 90-es évekbõl. A buli éjfélig tartott, amikor már látszólag mindenki fáradt volt (a szervezõk biztos), de valahogy nem volt senkinek nagy kedve hazamenni.
Vasárnap reggel kilenc órakor volt a találkozó a Csiky udvarán, és mindenki sajnálta, hogy el kell válnunk. Ez is azt bizonyította, hogy az egész hétvégi program nagyon jól sikerült. Miután elmondtuk a búcsúbeszédet, és átadtuk a jelképes ajándékokat, készítettünk néhány csoportképet. Azután az egriek hazamentek … mi pedig takarítani a suliba az elõzõ esti svédasztal maradványait.
    Aradon eddig nem járt egy ehhez hasonló csoport, amelynek annyira tetsszék Arad és az aradi diákság, hogy már rögtön egy következõ találkozóra gondoljon. És ez nem csak protokolláris beszéd, hanem egy olyan dolog, amirõl már konkrét elképzelések is vannak. Március 15-én az aradiak mennek Egerbe, majd pedig a nyári szünidõre tervezünk egy közös tábort Székelyföldre, amely egy sikeres idei tábor kibõvített folytatása volna.
    Sokunknak komoly tapasztalatokkal szolgált ez a három nap, de egy dolog biztos: mindenki másképp tekinti a dolgokat ezután.
Geyer Ehrenberg Szilveszter

Nem csak szavak

    2000. július 24-én kezdõdött... Ekkor indultunk el Bereckbe, az elsõ közös táborunkba. Elõtte is ismertük már egymást, kit jobban, kit kevésbé, de még nem nevezhettük e csoportot közösségnek. De ahogy telt az idõ, egyre jobban megismerkedtünk, s egy hét alatt összeszokott társasággá váltunk. Barátságok szövõdtek, és nagyon jó viszony alakult ki köztünk és vezetõtanáraink, Kovács Ildikó és Hadnagy Éva között. Tulajdonképpen mind barátok voltunk, de nem igazi barátok...
Miután hazajöttünk, néhányan a tábor ideje alatt megfogant gondolat megvalósításához kezdtek. Lassan bõvült a kör, s együtt küzdöttünk azért, hogy megalakuljon, s majd mûködni tudjon az AMDSZ. Ez a cél még szorosabbá tette a Bereckben kialakult barátságokat. Viszont volt, aki csak most értette meg, mit is jelent az “igaz barátság” fogalma. Sokan nem tudnak különbséget tenni haver és igaz barát között. Bevallom, sokáig én sem voltam tisztában a kettõ között lévõ számos különbséggel, de ma már úgy érzem, sikerült, hisz igaz barátra találtam, s megértettem, mit jelent ez.
    Az embernek számtalan barátja lehet, akivel szórakozni jár, mindennapos dolgokat beszél meg... De igaz barátja annál kevesebb. Az igaz barátság ennél sokkal többet jelent. Persze magába foglalja mindazt, amit a barátság, de az õszinteségen, a kölcsönös bizalmon alapszik. Fontos az, hogy megértsük a másikat, s amikor szüksége van ránk, ott álljunk mellette, támogassuk, és ahogy erõnkbõl telik, segítsük.
    Az igaz barátság nem ismeri a haragot. Ha valamilyen dologban nem értünk egyet, nem kell azonnal összeugrani. A problémákat higgadtan is meg lehet tárgyalni, anélkül, hogy a másikat megbántsuk.
    Ha igaz barátunk valami olyasmit tesz vagy mond, amivel megbánt, nem szabad megharagudni rá abban a pillanatban, hisz... gondoljuk csak magunkat az õ helyébe. Lehet, hogy oka van rá, lehet, hogy gondjai vannak, amiket abban a pillanatban nem tud velünk tudatni. Éppen ezért alkalomadtán meg kell kérdezni, valójában miért is tette, s ha tévedett és ok nélkül bántott meg, akkor biztosan bocsánatot kér. Ha volt oka, akkor nekünk kell elgondolkoznunk, biztosan megértjük, s a pillanatnyi harag szertefoszlik.
    Tulajdonképpen nem elég csak olvasni az igaz barátságról, hisz addig úgy sem értjük meg, mit takar e fogalom, míg nem találkozunk vele. Akkor jövünk rá e szavak mély értelmére. Akkor e szavak szívbõl jönnek. Akkor érezni fogjuk, milyen fontos és mennyit jelent egy igaz barát.
    Végül Bertha Bulcsu barátságról szóló sorait idézném:
    “Hol romlik meg a barátság, azt csak az Isten tudja. Nem figyelünk eléggé  egymás bajára, sikerére, esetleg a nagy hangzavarban fakón érkeznek a szavak, a gesztusok... Pedig könnyen lehet, hogy nem is egymással van bajunk, csak a nyárral, a járdákkal, az autókkal, a vízcsappal, mert egymással valójában mi bajunk lenne?... az igazi barátságok soha nem romlanak meg. Csak néha leegyszerûsödnek, máskor viszont bonyolulttá válnak.”
Tóth Melinda

151 éve

    “Elmúlt, mint minden” — suttogják egyesek, de olyan nyomokat hagyott maga után, melyeket követve bármely percben visszafelé forgathatjuk az idõt. 151 év megemlékezés, hol lehajtott fejjel, hol pedig óriási ünnepséggel. Október 6-a jelentõségérõl beszélgettünk Ujj János tanár úrral.
    — Tanár úr, kérem, fogalmazza meg pár szóban, mit jelentett október 6-a.
    — 1849. október 6-án hajtották végre a halálos ítéletet azon a 13 tábornokon, akiket az osztrák hadbíróság Haynau parancsára elítélt. Valamennyiük ellen a felségárulás volt a vádpont. Közülük 4-et golyó és lõpor általi halálra, míg 9-et akasztásra ítéltek. A vádpont lényegében hamis volt, hiszen az osztrák hadseregben szolgáló tisztek osztrák császári engedéllyel léptek át a megalakult forradalmi hadseregbe. Közülük néhány ellen az ítéletet Haynau személyes bosszúja erõszakolta ki.
    — Milyen hatással ez volt Magyarország további fejlõdésére?
    — Október 6. és az utána következõ néhány hét még a bosszú idõszaka volt, de nemzetközi nyomásra az osztrákok október 26-tól felfüggesztették a halálos ítéleteket. Az utána következõ 10 éven keresztül viszont, az úgynevezett Bach-korszakban, minden Habsburg-ellenes megmozdulást megtoroltak.
(folytatjuk)

Csak egy fénysugár...

    Ecaterina Varga, s bizonyára az utcanév jut mindenkinek az eszébe. Ebben az utcában található Arad 1-es számú gyermekotthonja, melyet az AMDSZ egy hétfõ délután meglátogatott egy kis ajándékkal.
    Az ajándék nem volt nagy, de a meglepetés és a hála annál több. A gyermekotthon 47 árvát fogadott be, legtöbbjük egészséges, boldog gyermek, de van egy szoba, mely minden ideget próbára tesz. A 47 kis árva között van 7 szellemi fogyatékos csöppség. A nõvérek, sajnos, arra kényszerülnek, hogy ágyaikhoz kötözzék õket, mivel sok esetben félõ, hogy kárt tennének magukban. Országunkban nincs még meg az az anyagi háttér, hogy rajtuk segíteni tudnának. Ugyanis megfelelõ orvosi és nõvéri ellátással csökkenthetnénk fájdalmaikon, de ehhez pénzre lenne szükség. Sok pénzre. És hogy ez a pénz összegyûljön, elsõsorban jólelkû emberek kellenének, akik nem sajnálnak adakozni, azért, hogy ezek a gyerekek is érezzék, számíthatnak valakire, van egy segítõ kéz, melyben megkapaszkodhatnak.
    Mi, az AMDSZ tagjai megpróbáltunk gyümölcsöt szerezni több kereskedõtõl is az árvák számára. Tudtuk, hogy nem fogadnak minket örömmel, de azért azt se vártuk, amit kaptunk. Rosszindulatú megjegyzések, kigúnyolás és ezekhez hasonló. Hát igen, a gyerekek nem is olyan fontosak, fontosabb az, hogy a mi dolgaink sikerüljenek, a gyerekek pedig... reménykedjenek. Reménykedjenek abban, hogy létezik még jólelkû ember a világon. Õk nem tehetnek arról, hogy árvaházba kerültek. Akiket felelõsségre lehet vonni, azok a felelõtlen szülõk, akik ezektõl az életerõs gyerekektõl meg tudtak válni.
    Csak pár órát töltöttünk a 40 egészséges gyermek között, de ez is felejthetetlen élmény marad számunkra. Az árvák tárt karokkal vártak minket, örültek a gyümölcsnek, hálásan szorongatták a kezünket. Jó volt érezni, hogy ragaszkodnak hozzánk. Egy gyerek — mindössze 4—5 éves lehetett — minden francia tudását összeszedve marasztalt bennünket. Nagyon meglepõdtünk, s könnyeinket csak nagy nehezen tudtuk visszatartani.
    Sajnos, eljött a búcsú pillanata, amikor is azzal vigasztaltuk magunkat: ez a búcsú nem örök, hisz már készülünk a mikulási és karácsonyi látogatásra.
    Karácsony a szeretet ünnepe. Bizonyítsuk be, hogy valóban az, s cserébe szeretetet és hálát kapunk mi is.
Antal András Judit


Novemberi programtervezet:
    Nov. 10—12. — békéscsabai DÖK-találkozó.
    Nov. 17.         — X. osztályosok évfolyambulija a Csiky Gergely Iskolacsoportban
    Nov. 30.         — Maturandusbál
Bõvebb információt a következõ telefonszámokon lehet kapni:
    Popa Armand  — 094983281   — AMDSZ-elnök
    Nagy Tamás  — 092788194   — AMDSZ-alelnök
    Geyer Szilveszter — 095615874   — AMKSZ-elnök
    Pataki Róbert  — 093786610   — Phoenix-fõszerkesztõ
vagy megtaláltok bennünket a Simion Balint utca 21. szám alatt mûködõ székházban, hétfõtõl péntekig naponta 17—18 óra között.
    Hibaigazítás: A múlt havi számunkban hibásan közöltük, hogy a gyoroki szüreti bál szervezésében mi is részt vettünk. A bált az AMISZ szervezte, az elírásért ezúton szeretnénk elnézést kérni.

Berta Kft.

Románia, 2900 Arad
Saguna utca 88. szám. Telefon: 057/270-710, 285-556, 214-858.
Magyarországi vezérképviselet:
    Berta Therm Rt., Magyarország, Szeged, Sándor utca 3. szám, telefon: 0036-62-470-604.
    50%-os beüzemelési engedmény!! (csak a nálunk vásároltra)
BERETTA GÁZKAZÁNOKAT A BERTÁTÓL.
Vásároljon kiváló minõségû Beretta gázkazánokat az Arad megyei kizárólagos importõrtõl.
AKCIÓS ÁRAINK:
    Beretta CIAO 24CSI 25 kW-os turbó kombi gázkazán:
      1890 DM 1600 DM (5 db esetén 1499 DM)
    Beretta Mynute 20/20 CAP 25 kW kémény kombi gázkazán:
      1200 DM 999 DM (5 db esetén 950 DM)

A Beretta gázkazánok teljes választéka hasonló kedvezõ áron vásárolható meg üzletünkben raktárkészletbõl.
 

Minden általunk forgalmazott Beretta gázkazánra 1+1 év garanciát vállalunk.
Viszonteladó- és szervizpartnerek jelentkezését várjuk az egész országból.
(640)

SportVilág

Heti szókimondó

    Détári Lajos edzõt kiutálták az FC Bihartól. Marosvásárhelyen pedig a helyi Népújság fotóriporterét a szombati ASA—FC UTA mérkõzésrõl. A Dinamo elsõ számú szakmai irányítója, Cornel Dinu továbbra is utálja a játékvezetõket, miután csapata Besztercén kettõs emberhátrányba került. Egyes kluboknak a Bukaresti Rapid iránti ellenszenve is könnyen átcsaphat az utálatba, ha e fõvárosi sportegyesület vezetõsége nem hagy fel az FC Brassó, a Kolozsvári CFR és az FC UTA bolondításával. Vasutaséknál ugyanis az a recept, hogy a vidéken kiszemelt tehetségeket szerzõdtetik, s aztán a végtelenségig késleltetik a kifizetésüket. Sorin Botis esetében egészen elképesztõ indok miatt nem nyitják meg a Rapid vezetõi az FC UTA felé az erszényüket: az aradi hátvéd — szerintük — beteg. Gondolom, a beteg ez esetben az, aki ilyen spekulatív eszmefuttatásba bocsátkozik. A legsajnálatosabb viszont az: egy 22 esztendõs, rendkívüli tehetséggel megáldott labdarúgó hónapok óta Arad és Bukarest között vesztegel, s közel áll már ahhoz, hogy a bürokrácia és rosszindulat alkotta ötvözet miatt megutálja ezt a labdajátékot.
A hetek múlásával az A-osztályú klubvezetõk és edzõk közül is egyre többen utálják meg egymást. Attól függõen, hogy az adott bajnoki fordulóban éppenséggel mely csapatok kerülnek szembe egymással. Vannak immár konstans megutáltak is, mint például a Piatra Neamt-i Ceahlãul klubelnöke, Gheorghe Stefan, akit boldog-boldogtalan kikezd, amint alkalma nyílik rá. Igaz, maga az érintett sem fukarkodik, különösen a játékvezetõk iránti kirohanásaival.
    A szurkolótáborok közötti utálat sem elhanyagolandó. A három legpatinásabbnak tartott fõvárosi csapat drukkerei között annyira elmélyült az ellenszenv, hogy a klubvezetõk elõre megtippelik, mennyi is lesz egy-egy rangadó jellegû efféle bajnoki összecsapás alkalmával a rendezõ sportegyesület anyagi kárja. A mérkõzést követõ napokon pedig benyújtják egymásnak a számlát, ami az összetört székek, meggyötört hangszórók, megrongált kerítések stb. összértékét tükrözi.
    Az alacsonyabb bajnoki osztályokban az utálatból eredõ kár anyagi értéke kisebb ugyan, ám erkölcsileg nagyjából ugyanannyi. A hangulat — általában — e mérkõzéseken is rossz, legfeljebb kisebb léptékben nyilvánul  meg.
    Ilyen labdarúgó miliõben csak felfrissülést keltõ oázisként hathat egy olyan sportkönyv, mint amilyet Oroszhegyi Károly bocsát útra pénteken. E szerzõ, aki Kolozsvár után az Aradi Vagonul csapatában lett ismert labdarúgó, ma jeles újságíró, talán a lehetõ legjobbkor teszi le a sportot kedvelõk asztalára Pecsovszky József élettörténetét. Egy olyan sportember jellemrajzát, akibõl nagyon sok elkelne mai labdarúgásunkban. Hiszen Csala mindenekelõtt az össztársadalom értékes egyénisége volt, s csak aztán egy kiváló képességekkel megáldott világklasszis futballista. Ez a kettõsség viszont labdarúgásunkban most egyre inkább hiánycikk. Oroszhegyi Károly könyve példaértékû kell hogy legyen elsõsorban a fiatalok számára a tekintetben, hogy a futball egy olyan játék, ami erõsíti a küzdõszellemet, fejleszti a gondolkodást, növeli a test edzettségét, s erkölcsileg nem vetkõzteti ki emberi mivoltából a labdarúgót. Ugyanis Csala egy olyan örökös jelkép, aki a távoli focipályáról az idõsebbeknek életerõt, a fiatalabbaknak pedig reményt sugároz. Akik nem láthatták õt egykoron, azoknak különösen érdemes legalább a holnapután megjelenõ könyvön keresztül megismerkedniük vele.
Berecz Sándor 


AS Politehnica—Petrilai Inter 6:0 (4:0)

Labdarúgó-bemutató

    A hazai C-osztályú együttes Iosif Rotariu vezérletével örömfocit játszott. A viszonylag kis számú — 300 — szurkoló elégedettségére.
    A találkozó 6. percében szöglethez jutott a vendéglátó csapat. Rotariu ívelte a vendégek kapuja  elé a labdát, Gusatu fejjel megcsúsztatta és az érkezõ Butar a hálóba helyezte a pettyest. A 10. percben már 2:0 volt az eredmény. Ekkor a temevári Bíró jobb oldalról lõtte a labdát az ellenfél kapuja elé, Gusatu pedig fejjel továbbította azt rendeltetési helyére. A nyomás alatt tartott vendégcsapat kapujába a 35. percben Miculescu lövése nyomán került a labda. A szünet elõtti utolsó percben ismét Miculescu volt eredményes: Rotariu pontosan indította csatárt, aki nem hibázott.
    Fordulás után, a remekül játszó Rotariu pontrúgását követõen, a találkozó 50. percében a pettyes a vendégek kapujának jobb felsõ sarkát pókhálózta ki. Három perccel késõbb megszületett a hazai együttes utolsó találata, Gusatu helyezett lövése nyomán.


Újmoldova—Electrica 0:1 (0:1)

Gördült a villamoskocsi

    A temesvári csapat azzal a bevallott szándékkal utazott erre a találkozóra, hogy gyõztesként vonulhasson majd le a mérkõzés végén a gyepszõnyegrõl. Tervük megvalósult. És ebben nagy érdeme van a pártatlan bíráskodásnak és a hazai együttes sportszerû játékának.
    Az igencsak rossz pályaviszonyok nem tették lehetõvé, hogy színvonalas találkozót láthasson a közönség. A játékosok fizikai felkészültsége döntõnek bizonyult a találkozón. Mindkét kapu elõtt adódtak gólhelyzetek, de azokat a vendégek egy alkalommal, a találkozó 35. percében Tãtaru révén használtak csak ki. A vendégegyüttes ütõkártyája ezen a mérkõzén a széleken vezetett támadások voltak. Ebben Durla és Iacobici jeleskedtek.


Piski—Temesvári Telecom 3:0 (0:0)

Rövidzárlatos telefonvonal

    A sereghajtó temesvári C-osztályú együttes csupán a találkozó elsõ félidejében volt egyenrangú ellenfele a vendéglátó csapatnak. Sõt! Ha a kidolgozott gólhelyzeteit a 18. percben Bãlãjel, a 27. percben Gál és a 35. percben Pãuna  nem packázzák el, akár gyõzhetett volna.
    Szünet után, sajnos, nem lehetett ráismerni a vendégcsapatra. A telefonvonalak megszakadhattak, a csapatrészek között semmi kapcsolat nem létezett. A középpályán és a védelemben is sorozatos egyéni bakik tarkították az együttes játékát. És az ellenfél ezt kihasználta. A mérkõzés 55. percében Avasiloaie szerezte a hazaiak elsõ találatát. Ettõl padlóra került a vendégcsapat. Védelme átjáróház lett és ezt Pepanar (66. perc) majd Popovici (80.perc) egy-egy góllal büntették.

A sportminiszter megsemmisítette Vastag Ferenc bokszedzõ büntetését!

    Tovább gyûrûzik a Román Ökölvívó Szövetségnél a sydneyi olimpia után kirobbant botrány. Crin Antonescu ifjúsági és sportminiszter megsemmisítette a szakszövetség bürójának ama határozatát, miszerint Vastag Ferenc és Grigore Bondavali négy esztendeig nem dolgozhat a válogatottnál. Válaszlépésként Nicolae Serbãnescu lemondott az ökölvívó szövetségnél betöltött fõtitkári posztjáról, s ezzel mûködésképtelen lett a büró. A lemondási hullám miatt új személyekkel kell feltölteni a bürót.
    A miniszteri intézkedés szinte az utolsó pillanatban történt, figyelembe véve, hogy a közelgõ választások miatt a jelenlegi kormány rövidesen négyéves mandátumának végére ér. Az utolsó benyomás a legfontosabb, gondolhatta Antonescu miniszter is, amikor meghozta húsbavágó döntését.
B. S.


Gheorghe Ola-emlékverseny

A 11 éves focipalánták az elõdöntõknél tartanak

    Örvendetes hagyomány, hogy évek óta megrendezik a gyermekcsapatok megyei vetélkedõjét, mely az egykori kitûnõ labdarúgó szakember, Gheorghe Ola nevét viseli. Az Arad Megyei Labdarúgó Egyesület idén is felelõsségérzettel látott a 11 és 12 éves focipalánták tornájának megrendezéséhez. Az 1989-ben született játékosokból álló csapatok hétfõn befejezték a csoportszakaszt, mely ekképpen zárult:
    A-csoport: 1. FC UTA 16, 2. Lippai Soimii 9, 3. Borosjenõi Tricotaje 9, 4. Aradi ASTRA 4, 5. Világosi Siriana 0 ponttal.
    B-csoport: Aradi Romvest 16, 2. Aradi FC Telecom 12, 3. Aradi Gloria ISK 5, 4. Glogovác 5, 5. Luceafãrul 0 ponttal.
    Csoportonként a két elsõ helyezett jutott az elõdöntõbe, melynek páro-sítása a következõ: FC UTA—FC Telecom, Romvest SE—Lippai Soimii.
    Az 1988-ban születettek mezõnyében tegnap még zajlottak a negyeddöntõk. Az emlékverseny további fejleményeit is figyelemmel kísérjük.

Röviden

    • Ma 13 órától forduló lesz a labdarúgó Román Kupában. A legérdekesebbnek tûnõ Dinamo—Craiovai Universitatea mérkõzést az RTV 1 élõben közvetíti.
    •  A francia elsõ osztály 14. fordulójában: AS Monaco—Olympique Lyon 0:2, Auxerre—Paris SG 1:0, Bordeaux—Lille 1:0, Guingamp—Sedan 0:3, Lens—Bastia 4:0, Olympique Marseille—Rennes 0:1, Nantes—Metz 2:0, St. Etienne—Troyes 4:1, Toulouse—Strasbourg 0:0.
Az élen: 1. Sedan 25, 2. Paris SG 24, 3. Bordeaux 23 ponttal.
    • A holland elsõ osztály 11. fordulójában:  Feyenoord—Roda 4:2, Groningen—Alkmaar 1:2, Roosendaal—Fortuna Sittard 3:1, Graafschap—Vitesse 1:2, Utrecht—Sparta Rotterdam 1:1, Willem II—Ajax 0:1.
    Az élen: 1. Feyenoord 25 pont/9 mérkõzésbõl, 2. Vitesse 25/11, 3. PSV Eindhoven 21/10...13. Utrecht 12 ponttal.
    • Fehér Miklós két gólt szerzett a portugál bajnokság 10. fordulójában, csapata, a Braga azonban 4:2-es vereséget szenvedett a Pacos Ferreira otthonában.
    • Hat pont elõnnyel nyerte a svéd bajnokságot a Halmstad, amely jövõre a Bajnokok Ligája selejtezõjében indulhat. A második Helsingborg az UEFA Kupában, a harmadik AIK Stockholm az UEFA Intertotó Kupában szerzett részvételi jogot.
    • A labdarúgás történeti és statisztikai feldolgozásával foglalkozó szervezet (IFFHS) elkészítette az idei esztendõ eddigi legjobb góllövõinek listáját: 1. Rivaldo (Barcelona) 18, 2. B. A. Abdulaziz (Salmiya) 17, 3. Patrick Kluivert (Barcelona) 17, 4. Ali Daei (Hertha) 16, 5. Romario (Vasco da Gama) 16, 6. Luizao (Corinthians) 15, 7. Blanco (Real Valladoid) 14, 8. Patrick Mboma (Parma) 13, 9. Raúl (Real Madrid) 13, 10. Alves (Belo Horizonte) 13 góllal.
    • Menesztették a 20 csapatos angol Premier League 19. helyén álló Bradford City vezetõedzõjét, Chris Hutchings-t. A helyére várhatóan Stuart McCall kerül játékos-trénerként.
    • Az Egyesült Államokban, Coloradóban mûtik meg a cseh válogatott Patrik Berger térdét. Az angol élvonal-beli FC Liverpool csapatának középpályása szombaton, a Leeds elleni 4:3-ra elvesztett bajnokin sérült meg.
    • Az FC Barcelona 400 millió pesetát fizetne az AC Milánnak, ha az olasz csapat a mai Bajnokok Ligája-mérkõzésen legyõzné a Leeds Unitedet. Az összeget 26 játékosnak ajánlotta fel a katalán klub, vagyis a labdarúgók fejenként 15 millió pesetát kapnának.
    • Három nézõ szörnyethalt és többen megsérültek egy nigériai amatõr mérkõzésen kitört tömegpánikban. A hisztériát fiatal huligánok okozták, akik késekkel támadtak rá a szurkolókra. A rendõrség könnygázt vetett be, ami növelte a zûrzavart.
    • A magyar férfi válogatott 3:1-re legyõzte a francia csapatot az isztambuli sakkolimpián.
    Az állás: 1-2. Németország, Örményország 25-25, 3. Ukrajna 24,5, 4. Oroszország, Bulgária 24-24, 6. Magyarország, Románia 23,5-23,5
    A magyar nõi csapat  2,5-0,5-re  nyert Azerbajdzsán ellen az isztambuli  sakkolimpia 9. fordulójában.
     Az állás: 1. Kína 21, 2. Grúzia 20,5, 3. Oroszország, Hollandia 18,5-18,5...5. Magyarország, Jugoszlávia, Románia 17-17 ponttal.
    • Nem Kramnyik gyõzött, hanem én vesztettem — állította az El País címû spanyol lapnak adott interjújában Garri Kaszparov, aki  a múlt héten vesztette el a világbajnoki címet honfitársa ellen. Kaszparov kifejtette: ellenfele tökéletesen használta ki az õ gyenge pontjait. Bevallotta, hogy  korábbi  eredményei miatt túlságosan is bízott a gyõzelemben és meg sem fordult a fejében, hogy veszíthet. Kaszparov szerint Kramnyik a nem támadáson, a nem kezdeményezésen alapuló taktikával nyert. Az exvilágbajnok megígérte, hogy két éven belül visszavág a vereségért.
    • Egy német futó a célba érkezést követõen életét vesztette Athénban a hagyományos maratoni futóversenyen. A 61 éves Helmut Soneman teljesítette a Marathontól Athénig tartó 42 195 méteres távot, majd a célban leállt a szíve és azonnal meghalt.Az idõs kisemberkétõl eltérõen

A politikusok nyugalma drága

    Két éve van hatalmon Berlinben a vörös-zöld kormányzat. Nem ünnepelték különösen ezt a mini-jubileumot, noha a koalíciós kabinet minisztereinek személy szerint minden okuk megvolna rá. Ugyanis alig huszonnégy hónapos hivatali idejükkel máris tekintélyes nyugdíjjogosultságra tettek szert.

    A munkaügyi miniszter, például, aki éppen azon munkálkodik, hogy a költségvetési deficit csökkentésének keretében miképp lehetne tovább nyirbálni az átlagnyugdíjakat, havi háromezer-hétszáz márkát kapna kézhez, ha most azonnal vennie kellene a kalapját. Amennyiben viszont — mint az várható — kollégáival egyetemben a következõ két évet is lehúzza a köz szolgálatába, havonta hétezer márka jár majd neki.

    Igaz, a fiatalabb minisztereknek — így az ötvenkét esztendõs Joschka Fischer külügyérnek — még egy kicsit várniuk kellene, mivel a politikusok ötvenöt évesen érik el a nyugdíjkorhatárt. Ez azonban kerek tíz esztendõvel kevesebb, mint a választóikra vonatkozó életkori küszöb. A hatvanötödik életévét betöltött német átlag-munkavállalót havonta kétezer-egyszáznyolcvanhat márka és tíz pfennig illeti meg, feltéve, ha elõzõleg negyvenöt éven át rendszeresen befizette a társadalombiztosításba a törvényesen megszabott összeget.

    A szövetségi kormány minisztere tehát néhány év alatt több mint háromszor akkor nyugdíjra szerez igényt, mint az átlagpolgár egy teljes élet munkájával. Ráadásul ez a miniszteri illeték (egy sajátságos naptári megfontolás alapján) évente tizenháromszor jár, és anélkül hogy élvezõje egy pfenniget is befizetett volna a nyugdíjkasszába! Mivel a legtöbb hivatásos politikus gyümölcsözõ pályája során többféle köztisztséget is betölt — képviselõ, polgármester, államtitkár stb. —, természetesen ennek megfelelõ számú nyugdíjat is kap.

    Egy prominens példa jól érzékelteti, hogy a mûködõ demokrácia milyen példamutatóan gondoskodik egykori szolgálóiról. Helmut Kohl exkancellár jelenleg egyszerû képviselõ a német parlamentben, a Bundestagban. E tevékenységéért tizenkétezer-nyolcszázhetvenöt márka fizetés jár neki az államtól. Ehhez jön (a jelenleg nem teljes összegû) miniszterelnöki nyugdíja, tizenhétezer-hatszáznyolcvannyolc márka. Kap még ezenfelül minden hónapban hatezer márka adómentes költségtérítési hozzájárulást. Képviselõsége lejártával egyébként huszonnégyezer márka lesz ez a tisztsége után járó nyugdíja.

    A német kisembernek, fõleg az idõsebbjének, céklavörös lesz a feje, amikor ezeket a számokat hallja vagy olvassa. Mivelhogy idõközben már a csapból is az folyik, hogy nincs elég pénz a nyugdíjkasszában, meg a közkórházakra és öregotthonokra. A fiataloknak pedig egyenesen azt ajánlja a politika, hogy kössenek privát nyugdíjbiztosítást, mivel egy-két generáció múlva már nem tudnak majd megélni törvényes nyugdíjukból. Hacsak nem mennek el politikusnak...

Hudy Árpád München 

Olló

    • Azoknak az idõsebb olvasóinknak, akik elfelejtették volna, és azoknak a fiatalabb olvasóinknak, akiknek már nincs is honnan tudniuk: tegnap november hetedike volt, azaz November Hetedike, azaz a Nagy Októberi Szocialista (leninista) Forradalom nyolcvanharmadik évfordulója, az az egykori hivatalos ünnepnap, amely még a hazai nemzeti ünnepnél is szentebb volt, melyet a magyar nyelvben — Rákosiék sugallatára — egyedüli ünnepként jeleztek nagy kezdõbetûkkel, s melyen Aradon is hosszú éveken át Sztálin-képes kötelezõ felvonulásokat tartottak • Vannak azért, akik még emlékeznek “a régi szép vörös idõkre”. Például az úgynevezett Román Munkáspárt tagjai vagy vezetõi, de lehet, hogy a tagok és a vezetõk ugyanazok, beférnek egy mellényzsebbe. Olyannyira, hogy a novemberi választásokra bejegyzett jelöltek nevét nem is hozták nyilvánosságra. Újságírók azonban kiderítették: szenátorjelöltjük egy ismeretlen nyugdíjas, képviselõjelöltjük pedig egy “régi szép idõkbõl” való tartalékos tiszt • A plakátjukról viszont nem a jelöltek képmása, hanem egy bizonyos Nicolae Ceausescué néz velünk szembe, aki így szólítja meg a választópolgárokat: “Jó napot! Engem kivégeztek. Ma jobban élnek?” Majd a kép alatti szöveg:” Ha sajnáltok, gyertek a Kommunista Párt folytatója, a Román Munkáspárt mellé”. Van, persze, vörös kokárda, valamint sarló és kalapács is, hogy legyen minden világos • Sok meglepetést tartogat még a választási kampány következõ két hete, bár meglepetésekbõl eddig is volt részünk • Az elmúlt napokban, például, Marosvásárhely fõpostáján és több épületen vörös betûkkel a következõ provokáló szöveg jelent meg a Mediafax hírügynökség jelentése szerint: Erdélyt Felszabadító Szervezet • A provokáció nyilvánvaló, a rendõrség egyelõre nem találja a tetteseket, s az a gyanúnk, hogy kétkettõre sem fogja megtalálni • Vagy itt van Iliescu úr esete a bányászokkal. Szombaton legesélyesebb államfõjelöltünk a Zsil völgyébe látogatott, s állítólag azt ígérte híveinek, hogy karácsonyig megkegyelmez Miron Cozma vezérnek • Egyik központi lapunk egyébként olvasói kérdéseket továbbít az államfõjelöltekhez. Iliescutól az egyik potenciális választópolgár azt kérdezi, hogyan érzi magát, mikor tudja, hogy rá fõként a parasztok, iskolázatlanok és cigányok szavaznak • A többi jelöltet sem kímélik az olvasók. Íme egy Isãrescuhoz intézett kérdés ugyanabból a központi román napilapból ollózva: Ha ön nem volt képes egy bank felügyeletére, miért gondolja, hogy képes lesz egy egész országot vezetni? • Petre Romantól pedig a következõt kérdezték, többek között: Ön azt nyilatkozta, hogy mandátuma alatt 50 százalékkal csökkenti a szegénységet. Mi lesz a másik 50 százalékkal? • Politikusokról lévén szó, hogy el ne felejtsük: Szöulban, Észak-Koreában az elmúlt csütörtökön mutatták be a világ elsõ hordozható hazugságdetektorát. A Handy Truster névre hallgató okos gépet még akkor is érdemes beszerezni, ha a gyártók szerint a mütyürke csak 82 százalékban mutatja ki a hazugságot...
Kilin Sándor 

Dolgoztasson a mi nyomdánkban!

EDY OPTIC

    Arad, I. Ratiu utca 46. szám,
    tel./fax: 057: 251-761, 289-956.
Kedvezõ áron készítjük az alábbi nyomtatványokat:
    - árcédulák (dobozokra, üvegre, konzervekre)
    - öntapadó árcédulák
    - borítékok és papírból készült göngyöleganyag
    - zsebnaptárak
    - összehajtható falinaptárak
    - egyedi aktatartók
    - egyedi jegyzetfüzetek
    - névjegykártyák
    - cégfeliratos lapok
    - esküvõi meghívók, kicsengetési  kártyák
    - üdvözlõlapok, képeslapok
    - plakátok, összehajtható reklámlapok, katalógusok
    - szórólapok
    - különféle alkalmi nyomtatványok, könyvek stb.
Különleges grafika, színes nyomás, fólia borítás.
Nagyobb megrendeléseknél megegyezéses árak!
(249)


Hangverseny-elõzetes

Mûsoron Beethoven-mûvek

Prométheusz nyitány
    Beethoven egyetlen táncjátékot írt Prométheusz teremtményei címmel, mely — görög mítosz nyomán — a színpadon, táncos formában eleveníti meg az emberi nem teremtését. A bemutatóra Bécsben került sor 1801-ben. Többszöri felújítása ellenére a balett nehézkes, nem tartozik Beethoven jelentõs mûvei közé, a nyitányt viszont, mint önálló mûvet, mûsorra tûzik a zenekarok.

D-dúr hegedûverseny
    Beethoven több hegedûversenyt nem írt. Az õsbemutató nem járt sikerrel, a kritika ócsárló szavakkal illette, a közönség is értetlenül fogadta. A korabeli szakvélemény szerint unalmas, egyhangú, fárasztó, szaggatott, érthetetlen. A sikertelenség fõ oka valószínûleg az elõadás gyengesége volt. Majdnem negyven évnek kellett eltelnie, amíg a magyar származású Joachim József, az ünnepelt hegedûmûvész sikerre vitte londoni hangversenyén, majd Európa többi nagyvárosával is megismertette a hegedûversenyt. Az I. részben a melléktéma gyöngéd líraisága az uralkodó, míg a II. tétel csodálatos párbeszéd a zenekar és a szólóhangszer között.
    A harmadik tétel népies fõtémája megteremti az önfeledt, vidám hangulatot, majd csillogó, száguldó kódával zárul az egész mû.

VII. szimfónia
    Beethoven szimfóniái a bécsi klasszikus szimfonikus mûvészet betetõzését jelentik. Elõdei, Haydn és Mozart formanyelvét magába olvasztotta, de ezt a formát új, egyéni, robusztus mondanivalóval telíti, amely késõbbi mûveiben áttöri a megszokott kereteket. Beethoven az egyéni élet problémáinak egyetemes felvetésével nemcsak az elsõ, hanem az egyetlen is az egész zenetörténelemben. Hasonló célkitûzésekkel az irodalomban csak Shakespeare-nél, a képzõmûvészetben

Michelangelónál találkozunk.
    Az 1812-ben komponált VII. szimfóniát még ugyanabban az évben bemutatták a sebesült osztrák és bajor harcosok javára rendezett hangversenyen.
Ekkor hangzott el Beethoven alkalmi mûve: Wellington gyõzelme vagy a vittoriai csata, melynek hatásvadászó külsõségei (pl. ágyúlövések) nagy tetszést arattak a bécsi polgári közönség körében, s emellett a VII. szimfónia szépségeit csak késõbb fedezték fel. A II. tétel bensõséges, indulóritmusú fõtémájának varázsos szépsége annyira megragadta az egykorú hallgatóságot, hogy a mû elsõ elõadásain a közönség mindig megismételtette. A III. tétel tomboló jókedve még fokozódik a fináléban, mintha az egész emberiség táncra kerekedne, ünnepelve az élet minden szépségét, a lét boldogságát. A szimfónia zongorakivonatát Beethoven az orosz cárnõnek ajánlotta.
    Az est szólistája: Luminita Burca, a zenekart Antonio Cipriani vezényli.

Lángné Zilahi Tünde

Batyubál Zimándújfalun

    November 11-én, szombaton 20 órai kezedettel, a zimándújfalui kultúrotthonban batyubált szervez az RMDSZ helyi szervezete.
    Választási kampány lévén, a rendezvényre várják az RMDSZ Arad megyei szervezetének vezetõségét, illetve Tokay György parlamenti képviselõ- és Hosszu Zoltán szenátorjelöltet is.
    A meglepetéseket tartogató, tombolanyereményekkel kecsegtetõ rendezvényen a talpalávalót a közkedvelt GAMMA-B zenekar szolgáltatja, ami egyben a jó szórakozás, a kellemes kikapcsolódás biztosítéka.
    A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Bemutatták a Kincskeresést

Tegnap délután mutatták be Aradon a Tulipán könyvesboltban Kenyeres Pál Kincskeresés címû verseskötetét. A 87 éves költõ legújabb verseirõl a Kölcsey Egyesület ,,fecskés” könyveinek gondozója, Pávai Gyula beszélt. Dávid Éva csikys diák a szerzõ verseibõl szavalt
Péteri-fotó


November 6-án közzétett adatok

Munkahelykínálat Temesváron

    Reklámügynök — 30 hely, gondnok — 1 hely, csapos — 2 hely, pék — 2 hely, szakács — 2 hely, felsõruhavarró betanított munkás — 230 hely, bõrdíszmûves — 30 hely, bitosítási pénzügyi tanácsos — 50 hely, könyvelõ — 2 hely, bõrkonfekció-varró betanított munkás — 100 hely, közgazdász — 1 hely, fajanszozó — 16 hely, marós — 5 hely, textilmérnök — 1 hely, elektronikus mérnök — 1 hely, gépészmérnök — 1 hely, víz- és csatornaszerelõ — 2 hely, géplakatos — 6 hely, karbantartó lakatos — 1 hely, mozaikozó — 1 hely, szakképzetlen munkás(nõ) — 100 hely, pincér — 4 hely, tervezõmérnök — 1 hely, gépbeállító (varrógéphez) — 2 hely, vasesztergályos — 1 hely, lánghegesztõ — 5 hely, villanyhegesztõ — 1 hely, szövõ — 3 hely, asztalos — 2 hely, formázó öntõ — 1 hely, elárusító — 10 hely, újságárus — 30 hely, kõmûves — 17 hely, festõ és mázoló — 17 hely.


Nelu Scripciuc vállalkozása

Aktfotók a Fórum teremben

    A mai képzõmûvészek ritkán folyamodnak az aktfestéshez. A nõi test szépsége manapság nemigen téma, s ha mégis, akkor se több a mûvész egyszerû stílusgyakorlatánál. Annál inkább fellelhetõ az örökzöld téma a fotómûvészetben. Minden magára valamit is adó fotós kipróbálja az aktfotózást.
    Az viszont ugyancsak ritka, ha valaki e mûfajra kíván szakosodni. Ritka minálunk, s különösképpen vidéken. Ennek okait hosszasan lehetne taglalni. A legfõbb akadálya e mûfaj gyakorlásának az, hogy társadalmunk még mindig a polgárpukkasztás idõszakát éli, amikor a “meztelen igazság” láttán sokan még nyilvánosan vagy magukban “ejnye-bejnyéznek”. Viszonylag nem nagy városban élünk, s a szép lányokat bizony számon tartja a fiatalság. A modellkedéshez pedig nem annyira egyfajta exhibicionizmus, mint inkább civil kurázsi kell.
    Egy szó, mint száz, az aktfotósnak nincs könnyû dolga. Modellt keresni, találni és rávenni másféle tehetséget igényel, mint  maga a fotózás.
    Ezért dicséretes Nelu Scripciuc vállalkozása. A Fórum teremben ötven színes és fehér-fekete aktfotóval jelentkezett.
    Persze nem õ az egyedüli, aki igyekezett belevetni magát e témába. Éberlein Miklós idõsebb és tapasztaltabb kollegaként elõtte jár. Ám õ is régecskén tartotta az utolsó ilyen tematikájú tárlatát. Az Aradi Fotóklub tagjai közül Kurucz Mátyás is kacérkodik a lehetõséggel.
    Na már most szögezzük le azonnal: a modellek nem a Playboy-ba illõ tökéletes alakú teremtmények. A fotós se rendelkezik e rangos szaklapnál dolgozó kollégák tapasztalatával, megvilágítási, beállítási és fotózási technikájával. (A modellkedésért járó csillagászati honoráriumot nem is említjük.) Minden ilyen jellegû összehasonlítás fölösleges és bugyuta.
    Ebben a sajátosan “vidéki” lehetõségben kell keresni annak az okát is, hogy ugyanazt a két-három modellt látjuk viszont mind a félszáz képen. Néha egy kicsit félszeg a megörökített mozdulat, máskor erõltetett a póz, talán egy kissé vulgáris is.
    Az aktfotózás szakma, amelyet tanulnia kell a modellnek és a megörökítõnek egyaránt. A velünk született adottságok és a jószándék csupán kiindulópont, amelyre bízvást lehet építeni.
    Mégis érdemes elidõzni a Fórum teremben látható fótókiállításon.
    Az “örök Évák” eszünkbe juttatják, hogy az élet szépségei gazdagabbá, árnyaltabbá, teljesebbé teszik érzésvilágunkat, ízlésünket.
(Puskel)


A vádlottak padjáról nõket bámultak

A pénzhamisítási ügy három gyanúsítottja rács mögött marad

    Amint annak idején beszámoltunk róla, július 17-i razziája során az aradi rendõrségnek sikerült felgöngyölítenie egy pénzhamisító hálózatot. Hat fiatalember, közöttük egy nyolcadik osztályos (!) és egy elsõéves egyetemista harminc darab, számítógépen másolt (szkennelt) százezerlejes bankón próbált túladni. Tizenkettõt sikerült elpasszolniuk, ezekbõl hetet visszaszereztek a nyomozók, a többit mostanáig sem sikerült megtalálni.
    A pénzt az Aradi Polgármesteri Hivatal egyik irodájában hamisította a 19 esztendõs K. Levente-Patric. A nyomozók szerint a fiatalember júniusban és júliusban állította elõ a harminc fénymásolt bankót, miközben édesanyja, az említett intézmény könyvelõje nem tartózkodott az irodában.
    Szintén a rendõrök jutottak arra a következtetésre, hogy Kelemen a hamis pénzt átadta barátjának, a 17 esztendõs M. R.-nek, aki cinkosaival, közöttük egy 16 éves fiatalemberrel, egy nyolcadik osztályos tanulóval megpróbált rajta túladni. A terv szerint csupán éjjel fizettek a bankókkal, hogy a rászedett kereskedõk, pincérek ne észleljék a különbséget. Egy tucat százezrest sikerült elpasszolni az aradi strandon levõ Party Club diszkóban, illetve Mikelakán, a Nap téri piacon.
    A hat fiatalember ellen pénzhamisítás és hamis pénz forgalomba hozatalának alapos gyanújával indult vizsgálat. Tettük súlyosságára való tekintettel az ügyészség elrendelte hármuk elõzetes letartóztatását.
    A pénzhamisító-ügyet tegnap tûzte napirendjére az aradi törvényszék. A három letartóztatott gyanúsítottat megbilincselve vezették a tárgyalóterembe, s néhány tolvaj elé ültették a vádlottak padján. Valamennyien kopaszra nyírtan, börtönviseletben figyelték a bírák szavait. Két másik gyanúsított is megjelent a tárgyaláson, õk azonban a temesvári táblabíróság határozata értelmében szabadlábon védekezhetnek.
    Bretoteanu ügyvéd, K. Levente védõje kérte védence szabadlábra helyezését. “Csupán egy bûncselekmény elkövetésével vádolják, míg egyeseket a szabadlábon védekezõk közül két bûncselekmény elkövetése miatt vizsgálnak. Jogilag kiegyensúlyozottabb lenne, ha K. Leventét is szabadlábra helyeznék, mondta Bretoteanu. Különben is, õ csupán egy papírlapra szkennelt bankókat adott át egy másik gyanúsítottnak, nem darabolta föl õket a standard méretre. Mondhatjuk, hogy csak végrehajtotta más utasítását.” A védõbeszéd ellenére Tóth Ferencz, az Arad Megyei Törvényszék alelnöke elutasította K.-ék kérvényét és november 14-tõl 30 nappal meghosszabbította az elõzetes letaróztatási parancsot.
    Tóth bíró úr rosszallotta, hogy a tárgyaláson nem jelent meg az összes vádlott ügyvédje és a pert november 27-re halasztotta. A vádlottakat — szüleik kétségbeesésére — a tárgyalás után azonnal kivezették a terembõl; hogy a letartóztatottak egyike mennyire nem méri fel a helyzet súlyosságát, az is bizonyította, hogy távozáskor fölhívta hozzábilincselt barátja figyelmét egy hosszú combú, miniszoknyás nõre a hallgatóságból...
Andó András 

A Familia Hitelszövetkezet

    új, gyümölcsözõ lehetõséget ajánl a lakosság pénzmegtakarításai elhelyezésére. Évi 36 vagy 45 százalékos kamatú betétek és az azokhoz csatolt kedvezmény a lakások fenntartási költségeinek kigyenlítésében az alábbiak szerint

    Betéti  Betétesek  Nyugdíjasok
összeg (lej)
    5 millió   25%/személy   50%/személy
    10 millió   50%/személy  100%/személy
    20 millió  100%/személy  100%/2 személy

Az ajánlat véges:
    5 millió lejes betét 300
    10 millió lejes betét 100
    20 millió lejes betét 50

További feltételek:
    • Arad municípiumi állandó lakhely
    • legtöbb 2 betét/személy

Felvilágosítás: Arad, Busteni utca 5. szám, tel.: 235-982.
(653)


“Eszmények nélkül nem lehet élni; illúziókban nem szabad élni.”

Szobrot kap Klebelsberg Kunó, Pécska szülötte

    Gróf Klebelsberg Kunó Imre Aurél Ferencz 1875. november 13-án született az Arad megyei Magyarpécskán és 1932. október 11-én Budapesten halt meg.
Születésének 125. évfordulóján, 2000. november 11-én a pécskai katolikus plébánia és a helyi RMDSZ szoboravató emléknapot szervez.
    A rendezvény Klebelsberg Kunó megidézésével kezdõdik. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Karának docense, T. Molnár Gizella Portrévázlat gróf Klebelsberg Kunóról, Dr. T. Kiss Tamás, a Szent István Egyetem docense Találkozásaim Klebelsberg Kunóval címmel tart elõadást, majd Dr. Tõkéczki László, a budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetem történésze zárja az elõadók sorát. Ezt követõen Gyulay Endre szeged—csanádi és Roos Márton temesvári megyéspüspökök szentmisét celebrálnak, majd Pokorni Zoltán, a Magyar Köztársaság oktatási minisztere mond szoboravató beszédet. Ezután kerül sor a szobor megáldására, koszorúzásra és az emlékplakettek átadására.
    Klebelsberg Kunó születésének 125. évfordulójára a budapesti Puskás Tivadar Távközlési Technikum Klebelsberg Kunó bronzszobrával ajándékozta meg az ünnepeltet keresztelõ plébániát és az alkalomra emlékplakettet is készíttetett.
    A szobor és az emlékplakett JECZA Péter temesvári szobrászmûvész munkája, a talapzatra kerülõ gránitlapra a pécskai TÓTH testvérek vésték rá az ünnepelt egyik mondatát: “Eszmények nélkül nem lehet élni; illúziókban nem szabad élni.”
    De ki volt, és mit tett gróf Klebelsberg Kunó?
    Az ezredfordulón egyértelmûen állíthatjuk, hogy a magyar harctereken szerzett katonai érdemeikért grófi és bárói rangokat kapott õsöktõl származó “legkényelmetlenebb miniszter”, akinek édesapja, Klebelsberg Jakab József Konstantin császári és királyi fõhadnagy a XIV. huszárezred 5. századának helyettes parancsnoka 1875-ben éppen Magyarpécskán állomásozott, örökre beírta nevét a magyar politika, kultúra és oktatás történetébe.
    Értékrendjében és neveltetésében a nyugat-dunántúli katolikus köznemesek értékei játszottak döntõ szerepet. Budapesten, Berlinben, Münchenben és a párizsi Sorbonne-on jogot tanult. 1898-ban megvédett doktori értekezése az “Állam és az Egyház” viszonyáról szólt.
    Mûveltsége, németes alapossága, rendkívüli munkabírása, szervezõkészsége és önképzése, komplex gondolkodásmódja, történelmi távlatokat és tapasztalatokat is felhasználó felfogása tette lehetõvé, hogy a miniszterelnöki segédfogalmazóból rövid idõ elteltével fogalmazó, segédtitkár, titkári osztálytanácsos, államtitkár majd miniszter lett.
    Egyik méltatója így írt róla: “Klebelsberg állandóan tanult, olvasott, jegyzeteket gyûjtött, elmélkedett. Késõbbi enciklopédikus tudását, a renaissance-emberekre emlékeztetõ káprázatos sokoldalúságát már fiatal éveiben megalapozta s késõbb a legnehezebb napi munka közben is állandóan frissen tartotta és gyarapította.” Másutt ez olvasható róla: “Amikor a fedett uszodát építette ... megrendelt fél métermázsa könyvet a sportról, úszásról, építkezésekrõl, megtanulta a gyorsúszás, mellúszás, hátúszás, vízipóló elméletét, s csak akkor fogott hozzá a megvalósításához.”
    1910-ben kinevezték a közigazgatási bíróság ítélõbírójává. Rendkívüli tanárként a közgazdasági egyetemen közjogot tanított.
Akkoriban szokatlanul fiatalon, 1914 januárja és 1917 márciusa között gróf Tisza István második kormányában a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára. 1917. április 1-jétõl Kolozsvár országgyûlési képviselõje. 47 évesen, 1922 júniusától 1931 augusztusáig a bethleni konszolidáció idõszakában kultuszminiszter. 1922-tõl a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli, 1924-tõl igazgatótanácsi tagja.
    1917 februárjától haláláig elnöke a Magyar Történelmi Társulatnak. Beköszöntõ elnöki beszédében így fogalmazott: “Meg kell teremteni a tudósnevelés összes elõfeltételeit. (...) Gondoskodni kell a források összegyûjtésérõl és közzétételérõl, s elõ kell segíteni a történelmi mûvek kiadását. Fokozni kell a közönség érdeklõdését a történelem iránt, s általában bele kell vinni a magyar köztudatba a tudományos munka fokozottabb becsülését. Vallotta, hogy “csak a mûvelõdés mentheti meg a magyar nemzetet” és, hogy “minél erõsebben be kell kapcsolódni a nyugati nagy szellemi áramlatokba.”
    Kultuszminiszterként kész programmal kezdte meg tevékenységét. Pontosan kidolgozott elvei, tervei voltak, melyek érvényesítését minden erejével igyekezett elérni.
    Klebelsberg a megkisebbített Magyarország talpraállását a keresztény-nemzeti ideológiákon alapuló politizálással vélte megvalósíthatónak. “Mit értek én neonacionalizmus alatt? ... az aktív, a produktív, a konstruktív emberek szolidaritását, a munkás, az alkotó emberek szent összefonódását a rombadõlt haza újjáépítésének nagyszerû munkájában.” Széchenyivel és Kossuthtal vallotta, hogy Magyarországnak a kultúrájával kell kitûnnie a környezõ nemzetek közül.
A kultúrfölény programjának alaptételét miniszteri pályafutása kezdetén, 1922-ben fogalmazta meg: “A magyar hazát ma elsõsorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.” Azt vallotta, hogy a mûvelt, szakszerûen és hozzáértõn tevékenykedõ középosztály kell legyen a nemzet vezetõ ereje.
A modern magyar tudománypolitika alapelveinek megfogalmazása is Klebelsberg nevéhez kapcsolható. “Egy nemzet naggyá csak akkor lehet, ha keblében önálló kutatás folyik. Ezért a nemzetek életében döntõ jelentõsége van annak, van-e ott tudománypolitika, igen vagy nem” — mondta.
    Törvények révén gondoskodott a Nemzeti Színház, az Operaház és a Zeneakadémia állami támogatásáról, de több lépésben sikerült a Magyar Tudományos Akadémia jövõjének biztosítása is. Így került a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Szegedre, a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre. Klebelsberg nevéhez fûzõdik az Országos Magyar Gyûjteményegyetem létrehozása.
    Kiemelkedõen fontos egyetemépítõ munkássága. Pécsnek a “magyar Heidelberg” szerepét szánta. Debrecenben az egyetemi építkezéseket Klebelsberg 1922-ben újraindította, a budapesti egyetemmel kapcsolatban is nagyszabású tervei voltak. Szegeden a legnagyobb alkotás készült el 1930-ra: a Dóm téri épületegyüttes.
    Megfogalmazta azokat az elvárásokat, melyeket nézete szerint a társadalom a tanítókkal szemben támasztott: “... nekünk olyan tanítóság is kell, mely át van hatva a maga nagy feladatától. Nem úgy képzelem, hogy csak a tankötelezetteket oktassa, hanem a népnek igazi barátja, lelke legyen a tanító...” A Klebelsberg neve által fémjelzett iskolareform nemcsak az adott iskolatípus megépítésérõl, benne tanítandó tanagyagról intézkedett, hanem egyúttal a pedagógusok képzését is megreformálta, s tette mindezt az oda szükséges szakmai ismeretek birtokában. Bár vallásos szellemû nevelést szorgalmazott, nem határozta meg annak tartalmát, illetve nem emelte ki egyik vallást sem kizárólagosként. A népiskola-építési akció nyomán nem egészen öt év alatt ötezer népiskolai objektum épült fel Magyarországon.
    Jelentõsek azok az erõfeszítések, melyek a külföldi magyar intézetek létrehozásához kapcsolódtak. 1927-ben a kultusztárca létrehozta a Collegium Hungaricumokat és azt az ösztöndíjrendszert, mellyel hallgatók és oktatók külföldre mehettek. A legjelentõsebb intézetek Berlinben, Rómában és Bécsben voltak. Könyvtárak, egyetemi tanszékek vagy lektorátusok mûködtek Szófiában, Stockholmban, Münchenben és Helsinkiben is, Párizsban pedig magyar tanulmányi központot alakított ki.
    Testnevelési Fõiskola és játszóterek, FIFA-kongresszus, vívó Európa-bajnokság Budapesten, sportuszodák, mûjégpálya, FTC-stadion, testnevelési kongresszusok azok, amiért a korabeli sportsajtó oly gyakran és lelkesen nevezte sportminiszternek a vallás- és közoktatásügyi minisztert.
Klebelsberg Kunó munkájának igen fontos része volt a közönségkapcsolat. Talán õ volt a public relations elsõ magyar — igaz, valószínûleg ösztönös — képviselõje.     “... járom az országot... hirdetve mindenütt kultúrpolitikai törekvésem sorsdöntõ jelentõségét. Ezért nyúlok gyakran a tollhoz... hogy a nemzeti közvélemény tudatába felszívódjék annak a nagy kulturális erõfeszítésnek a szükségessége, melynek érdekében nagy áldozatot kell kérnem.”
Szegeden, a Fogadalmi templom kriptájában temették el, 1932. október 15-én.
Összeállította: Nagy István
T. Molnár Gizella
és T. Kiss Tamás
munkáinak felhasználásával


Arad az Európai Uniós csatlakozásra készül

Itt az ideje komolyan venni jogainkat

    A demokráciát és az emberi jogok tiszteletben tartását garantáló intézmények stabilitása az Európai Unióhoz való csatlakozás alapvetõ feltételeinek egyike — határozott 1993-ban az Európai Bizottság. A sajtónak ezen intézmények közé kellene tartoznia — szólt az Emberi Jogok Európai Egyezményének 50. ,,születésnapjára” Aradon rendezett munkaszeminárium üzenete.

    A Kísérleti Próbaidõközpont az évforduló elõtti napra, november 3-ára hívta meg a közintézmények, a civil szervezetek és a sajtó képviselõit a szólásszabadság gondolatára épülõ munkaértekezletre. Az Aradon premiernek számító rendezvény nagy siker volt. Ha a jelenlevõk a terítékre került hét közérdekû téma kapcsán felmerült problémák mindegyikére nem is találtak megoldást, a jelenlegi helyzet javítását szorgalmazó tennivalók tisztázását sikerült elérni. Pozitívumként említhetõ, hogy a szeminárium kezdetén a sajtót ért támadások a megbeszélés végére a közintézmények, a civil szervezetek és a mass-média közötti normális együttmûködés kiindulópontjaivá alakultak át.
    A cél: az emberi jogok megismerésével, tiszteletben tartásával növelni az életszínvonalat és közelebb kerülni az Európai Unióhoz. “Aradnak minden lehetõsége megvan arra, hogy az integrációs stratégia egyik tartóoszlopává váljon — mondták a munkaszeminárium szervezõi. A megye földrajzi elhelyezkedése, több eurorégiós program megvalósítása, az európai integrációs hivatal és a területi kísérleti próbaidõközpont, mint az emberi jogok tiszteletben tartását garantáló intézmények, a civil szervezetek és a helyi közigazgatás együttmûködése révén Arad igen fontos szerepet játszhat az uniós csatlakozásban”.

A sérült személyek is emberek
    A különleges bánásmódot, törõdést igénylõ személyek — szellemi fogyatékosok, mozgássérültek, kábítószerfogyasztók, HIV-fertõzöttek — igényeire kiterjedõ beszélgetés egyik alapembere Monica Antoci, a Mozgásszervi Megbetegedésekben Szenvedõk Szövetségnek elnöke volt. “Egyik legfontosabb célunk, hogy a sajtóban a pejoratív »fogyatékosok« kifejezés helyett a »sérült személyek« kifejezést használják. Számunkra ez rendkívül fontos, mivel úgy véljük, ha betegek is ezek az emberek, attól még emberek maradnak, s nekik is kijár a tisztelet.”
    A szövetség elnöke felháborítónak tartja a sérült személyek helyzetére, jogaira vonatkozó törvényt, amely semmilyen szempontból sem felel meg a fogyatékos személyek igényeinek. Arra is felhívta a sajtó figyelmét, hogy a mozgáskorlátozottaknak csupán egy vonalra jár ingyenes utazási bérlet, s emiatt képtelenség hosszabb útra vállalkozniuk.

A kiskorú bûnözõk neve nem közölhetõ
    A gyermekek és fiatalok jogait vitató értekezlet az egyik legnagyobb kivetnivalót az ingyenes tankönyvek rendszerének megszüntetésében látta.
    Az is negatívum, hogy bizonyos újságírók a sajtótörvényt átlépve közlik a kiskorú bûnözõk teljes nevét. Ezáltal az örökre megbélyegzett fiatalnak nagymértékben csökkennek az esélyei a társadalomba való beilleszkedésre.

Csak óvatosan a rendõrségi ügyekkel
    “A bûncselekmények elkövetésével gyanúsított személyek jogait az újságírók sokszor szintén nagyon könnyelmûen kezelik” — mondta Estera Bitis, az Arad Megyei Rendõrfelügyelõség képviselõje. Amíg az ügyben nincs végleges ítélet, a gyanúsítottakat nem lehet bûnözõknek elkönyvelni — hangzott el.
    A bûnügyek felgöngyölítését gyakran az is megnehezíti, hogy a lapok és tévémûsorok az üggyel kapcsolatos legapróbb adatokat is leközlik. Ennek két hátulütõje is lehet: a gyanúsított lépéselõnyre tesz szert, s a potenciális bûnözõk könnyen “ihletet” meríthetnek a történetbõl.

A közbiztonságért az újságíró is felelõs
    Az állampolgároknak a személyes és közbiztonságra való jogát is gyakran megsértik. Példaként egy gyilkossági ügy felgöngyölítésénél tapasztaltakat említettek: “Miután nevét nyilvánosságra hozták, a megfenyegetett koronatanú a rendõrségtõl kért védelmet. Ez csupán egy eset a sok közül, azonban rávilágít arra a sajnálatos tényre, hogy az újságírók sokszor felelõsség nélkül kezelik a témákat. Fontos a tájékoztatás, azonban a közérdek miatt csínyján kell bánni az információval”.

A civil szervezetek imázsa önmaguktól függ
    A civil szféra kezdeményezésére vonatkozó jogokkal kapcsolatos értekezleten is érte kritika a sajtót. Az aktív civil szervezetek képviselõi úgy vélik, az újságíróknak a negatívumok helyett inkább a társadalom érdekeit szolgáló pozitív eseményeket kellene bemutatniuk. “Tagadhatatlan, hogy  a megyében mûködõ több mint 350 civil szervezetnek fele sem aktív, ám emiatt nem kell semmibe venni a többi tevékenységét. Az is igaz, hogy minden szervezet felelõs saját imázsáért” — jelentette ki dr. Cãlin Ardelean, a Közegészségügyi Igazgatóság képviselõje.
    Elhangzott: a civil szervezeteknek nagy szükségük lenne önkéntesekre, akik besegítenének munkájukba.
    “Szeretnénk minél jobb kapcsolatot kialakítani a sajtóval, s tudjuk, hogy ehhez mindkét rész hozzájárulására szükség van” — zárta mondandóját Ardelean doktor.

Magas az analfabéta nõk száma
    A munkaszemináriumon a nõk jogait és a közösségben vállalt szerepüket is megvitatták. Mint kiderült, az analfabetizmus még mindig nagy gondot jelent, ezért a legfontosabb szerep az elektronikus sajtóé.
    A résztvevõk úgy gondolják: az újságíróknak többet kellene foglalkozniuk a családtervezéssel kapcsolatos témákkal, hiszen az idejében érkezett felvilágosítás sok gondot megelõzhet.

Románia és a kisebbségek jogai
    Románia egyike azon országoknak, amelyekben a kisebbségek jogait leginkább tiszteletben tartják — állította Pompilia Szellner, a Német Demokrata Fórum képviselõje.
    A különbözõ nemzetiségû egyszerû emberek között nagyon ritkák a konfliktusok, s a sajtónak éppen ezt kellene kiemelnie. Az egyetlen gondot a roma közösség jelentheti, amelynek 12 megyei szervezete közül egyetlen egy sem képviseltette magát a szemináriumon. A civil szervezek úgy vélik: a roma kérdés megoldását az oktatás és a társadalomba való beilleszkedés jelentheti.

***
    A munkaszemináriumról mindenki elégedetten távozott. Az Aradon eddig egyedülálló akció lényegét — az alapvetõ emberi jogok tiszteletbentartásának fontosságát — úgy tûnt, mindenki megértette. A találkozó azonban csak akkor mondható igazán eredményesnek, ha a szép szavaktól sikerül a konkrétumok megvalósításának szintjére emelkedni.
Gujdár Gabriella

A CEC RT Letéti és Takarékpénztár

Hagyományos és megbízható bank
— alapítva 1864-ben —
Folyószámlát nyit gazdasági társaságoknak
    • a kezelési költségek a legalacsonyabbak a pénzpiacon;
    • a napi bevételeket a megye területén mûködõ 40 kirendeltség közül bármelyikbe betehetik;
    • a jogi személyek 1, 3, 6, 9, 12 hónapra szóló betéteket nyithatnak magas kamattal;
    • a letéti és takarékpénztár aradi fiókjának félfogadási programja naponta 7-19 óra között van;
    • a betétesek hiteleket vehetnek fel a pénzpiacon érvényes kamattal, ugyanakkor pénzügyi tanácsadást is nyújtunk.
Felvilágosítás kérhetõ a CEC aradi kirendeltségén, Forradalom útja 5-7. szám alatt és a 250-044-es telefonszámon.
(629)

Apróhirdetések

Gratulálunk
    Zimándújfalura Setényi Annának szülinapjára szeretettel gratulál fia, Gabriel, menye, Klaudia és kisunokája, Márk.

    Fazekasvarsándra Opra Istvánnak születésnapjára jó egészséget és hosszú életet kíván felesége és gyermekei.

    Nagyzerindre Higyed Józsefnek születésnapjára jó egészséget, sok boldogságot kíván felesége, fiai és szülei.

    Vadászra Szabó Máténak születésnapjára sok boldogságot és vidám gyermekkort kíván Bözsi néni és István bácsi.

    Fazekasvarsándra Csapó Beának, férjének és kisfiának jó egészséget kíván szeretettel keresztmama.

    Simonyifalvára Szalók Imrének névnapjára gratulál szeretettel felesége, lánya, veje és unokái: Máté és Boglárka.

    Fazekasvarsándra Németh Istvánnak és nejének 50. házassági évfordulójukra szeretettel gratulál komaasszonyuk, Julis.

    Fazekasvarsándra Mód Juhász Juliskának születésnapjára jó egészséget kíván keresztmamája.

    Aradra Szûcs Juliannának születésnapja alkalmából jó egészséget és hosszú, boldog életet kíván mami.

    Szabó Máténak, a mi drága kisfiunknak 5. születésnapjára sok boldogságot, vidám gyermekkort kíván anyu, apu és Boglárka.

    Vadászra Szabó Máténak boldog születésnapot és vidám gyermekkort kíván Istike és Sindy.

    Vadászra Szabó Máténak születésnapjára gratulál, nagyon boldog gyermekkort kíván Misi tata és Erzsi mama.

    Aradra Vékás Iminek névnapja és közelgõ születésnapja alkalmából gratulál Bözsi és István.

Adásvétel
    Eladó Pécskán négyszobás ház nagy kerttel és két udvarral a fõút mentén. Érdeklõdni a 468-124-es telefonszámon.

699051

    1500-2000 négyzetméteres telket vásárolok Aradon. Telefon: 092/684-627.

    Eladó teljes autószerviz-berendezés. Megtekinthetõ naponta 10-12 óra között a Saguna utca 47. szám alatt. Telefon: 093/577-447, 223-483.

    A Temes megyei Nagygyarmatán tágas garzonlakás eladó jutányos áron. Érdeklõdni a 057/221-901-es telefonszámon.

    Eladó Szentannán 400 négyzetméteres, alápincézett, kilenc helyiséges sarokház a központban, elhanyagolt állapotban. Telefon: 285-570.

    Eladó kétszobás, II. komfortú tömbházlakás (pince, garázs). Telefon: 247-890, 19-21 óra között.

    Eladó Tornya fõutcáján, a központban 600 négyzetméteres terület. Motel, raktár, üzlet, lakás stb. építésére alkalmas. Négyzetmétere 25 DM. Telefon: 257-053.

    Eladó hálószobabútor jutányos áron. Telefon: 057/231-869.

    Eladó Mifa márkájú kerékpár. Telefon: 057/233-743 vagy 095/405-394.

    Eladó rövid, kereszthúros, bronztõkés zongora jó állapotban. Érdeklõdni a 466-426-os telefonszámon, este.

    Eladó új, cseresznyefa könyvespolc, faragott székek, asztalok, fotelek, karosszék, heverõ. Telefon: 272-492, 254-743.

    Eladó bordó színû Cielo kifogástalan állapotban. Telefon: 276-765, délután.

    Eladó egyszobás tömbházlakás (elõszoba, konyha, fürdõszoba, erkély). Elsõ emelet. Splaiul Praporgescu utca 23. szám. Telefon: 211-280.

    Eladó nagy Phoenix pálma és Moszkvics személygépkocsi. Telefon: 057/230-863.

    Eladó 6 darab 6 méteres 1 1/4 colos horganyzott csõ. Telefon: 287-876.

    Pécskán eladó kétszobás családi ház kert nélkül. Telefon: 468-623, 20 óra után.

    Jó állapotban lévõ íróasztal eladó 1 000 000 lejért, valamint bárpult 500 000 lejért. Telefon: 247-470.

Különféle
    Bérelnék legalább 150 négyzetméteres helyiséget gazdasági tevékenység céljára. Telefon: 092/684-627.

    ALCORDENT fogászati rendelõ rendelkezésére áll fogászati kezelések minden skálájával. Rendelés naponta 8-20, szombaton 8-15 óra között.
    Cím: Memorandumului utca 11. Telefon: 057/287-712, 092/673-848.

    Garzonlakás kiadó két személynek Mikelakán. IV. emelet, híd után harmadik megálló. Telefon: 245-597, 21 óra után.

Köszönetnyilvánítás
    Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunkat,

LÉNÁRT ERZSÉBETet
utolsó földi útján elkísérték, a sírjára koszorúkat, virágot helyeztek, szíves jelenlétükkel lelki fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
    A gyászoló Lénárt család
6996054

Megemlékezés
    Négy éve próbálunk élni, Nélküled,
    De naponta rá kell döbbennünk:
nem lehet!

Csonka családod


Már csak tizenhárom és fél millió

Magyar kisebbség a Kárpát-medencében

    Kétnapos tanácskozást tartott a Berzsenyi Irodalmi és Mûvészeti Társaság és a Xantus Nemzetközi Koordinációs iroda Magyar Kisebbségek a Kárpát-medencében témakörben.
    Takács Gyula Kossuth díjas költõ, a Társaság elnöke nyitotta meg a közel százötven résztvevõs tanácskozást, majd Bárdi Nándor, a Teleki László Intézet munkatársa tartott részletes beszámolót a témakörben. Többek között megemlítette: nincs tizenötmillió magyar, ahogy ezt a közhiedelem tartotta, már csak alig tizenhárom és fél millió mutatható ki hitelesen. Az alap természetesen a magyarországi tömb, a közel tízmillióval. A határokon kívül  Erdély vezet, ahol a romániai összmagyarság nagyrésze él, éspedig 1 667 000 magyar anyanyelvû személlyel. A magyarság száma az utódállamokban megoszlik, a legalacsonyabb Burgenlandban, 6763 személy (aki magyarnak tartja magát).
    Azt is megtudjuk, hogy Romániában a legnépesebb a székelyföldi tömb, ahol több mint 780 000 magyar ajkú él egymáshoz közel. A többi megoszlik a Mezõség és a Partium között. Ide tartozik a Szilágyság, ahol bizonyos helyeken szintén kisebb, de összefüggõ tömbök vannak. A legszomorúbb a helyzet a Mezõségen, ahol az egykézés és az elvándorlás egyre erõsebb jelei látszanak. Ezzel szemben növekedõben van a magyarság létszáma Kárpátalján, és bizonyos helyeken Szlovákiában, de rendkívül erõsen fogy a Vajdaságban, ahol nemcsak a háború okozta elvándorlás, de a vegyesházasságok egyre növekvõ száma is érezhetõ. A vegyesházasságok Erdélyben is terjedõben vannak s ez a tény az elõadó szerint az identitástudat csökkenésével és az iskoláztatás megválasztásával magyarázhatók, amelyek oka szintén a magyarságtudat csökkenésében keresendõ. Ördögi kör, s tenni keveset lehet ellene.
    A rendkívül jól dokumentált beszámoló után dr. Kéki Zoltán, Kaposvár Megyei Jogú Város jegyzõje örömét fejezte ki afölött, hogy tíz év alatt ez már a második ilyen jellegû, ebben a tárgykörben Kaposvárott tartott  konferencia.
    A régiós helyzetjelentések során elsõnek Tóth Károly, a galántai Fórum intézet igazgatója számolt be a szlovákiai helyzetrõl, majd az ugyancsak szlovákiai Fuksz Sándor a vállalkozók és vállalkozások helyzetét tárgyalta nagyon objektíven, rámutatva, hogy az asszimilició a gazdasági érdekszférában is jelentkezik és ha hiányzik a megfelelõ kulturális alap, nagyon hamar érvényesül is.
    Kárpátaljáról Dubka György író, költõ, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke emelte ki hozzászólásban az egyházak szerepét a fennmaradásban és a közösségek megerõsítésében. Ennek köszönhetõ, emelte ki, hogy az utóbbi idõben jelentõs népszaporulattal számolnak épp a magyarság körébõl. Igaz, ez részben annak is köszönhetõ, hogy a magyarság nagyrésze falun él, ahol valamivel jobbak a megélhetési lehetõségek. Kiemelte a beregszászi magyar Tanárképzõ Fõiskola fontosságát az addig hiányos tanerõ-utánpótlásban. Erdélybõl Lászlóffy Aladár Kossuth-díjas költõ következett volna, de betegség miatt lemondta a részvételt, viszont elküldte elõadását, amit nem olvastak fel. Kolozsvárról dr. Tonk Sándor, a Sapientia Alapítvány elnöke beszélt az önálló magyar egyetem létrehozását célzó törekvésekrõl és arról, hogy ennek az új egyetemnek Kolozsváron kívül más városokban, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen is lesznek kihelyezett szekciói. Vofkori László, a székelyudvarhelyi Benedek Elek tanítóképzõ tanára, a gazdaságföldrajz ismert szakembere a Székelyföld hiányos gazdasági fejlesztésének okait és következményeit taglalta színes, néhol humoros helyzetképek beillesztésével.
    A vita után nagyszabású fogadást rendeztek a vendéglátók. Szombaton (nov. 4-én) a Vajdaság, Horvátország és Szlovénia képviselõi jutottak szóhoz. Mirnics Károly, a szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság elnöke a lakossági életformák változásairól s az asszimiláció elõretörésérõl számolt be. A legkiegyensúlyozottabb kisebbségi helyzet Horvátországban és Szlovéniában van. Ennél jobb csak a burgenlandi, ahol minden eszköz megvan a fejlõdéshez, csak a magyar nyelvû szakközépiskolák hiánya érezhetõ. A kulturális kérdésekrõl Bohár András budapesti esztéta értekezett vitakeltõen, majd Szatmárnémetibõl a Partiumi EMKE alelnöke, Muzsnay Árpád tartott summás helyzetjelentést a régiós és helyi mûvelõdési eredményekrõl.
    Rövid vita után Király Zoltánné, a Berzsenyi Társaság Titkára bezárta a tanácskozást, majd ünnepélyes aktusra került sor, amikor is Takács Gyula költõ, a Társaság kilencvenéves elnöke átadta a 2000. év Berzsenyi-díjat.
    Végül a Társaság megtartotta ötödik közgyûlését, aminek lényege néhány szabálymódosításon kívül az volt, hogy újból kiírják a Berzsenyi Szavalóversenyt 2001 márciusára.
    Egyik legnagyobb személyes élményem — a díj átvétele mellett — a neves rádiós-televíziós személyiséggel, Czigány Györggyel való megismerkedésem volt. Az eredmény egy tõle kapott verseskötet és ígéret arra, hogy a tavaszon egy Kölcsey-csütörtökön vendégül láthatjuk a rendkívül népszerû, hatalmas tudású költõt, író-riportert.
Pávai Gyula

RMDSZ-fogadóórák Hunyad megyében

A vajdahunyadi Magyar Házban:
    November 14-én 17 órától Gyõrfi Jenõ városi tanácsos;
    November 21-én 17 órától Horváth Zoltán városi tanácsos;
    November 28-én 17 órától Doboli Dániel városi tanácsos.
A petrozsényi RMDSZ-székházban:
    November 14-én 18 órától Hauer Erich megyei tanácsos.
A dévai RMDSZ-székházban:
    November 23-án 17 órától Hauer Erich megyei tanácsos;
    Minden csütörtökön 17 órától Orbán Mária városi RMDSZ-elnök, kisebbségi tanfelügyelõ.

Gazdasági vállalat

versenyt hirdet titkárnõi állás betöltésére
FELTÉTELEK:
    • középfokú végzettség,
    • számítógépes ismeretek (Word, Excel),
    • a román nyelv tökéletes ismerete, középfokú magyar és angol nyelvtudás,
    • szakmai gyakorlat.
Az érdekeltek fényképes önéletrajzukat a Calea 6 Vânãtori nr. 55/C címre küldhetik el.
(659)

Jelen—krónika

Felhívás
    Nagy nemzeti költõnk, Vörösmarty Mihály születésének 200. évfordulójára november 10-én, pénteken 14 órakor szavalóversenyt rendez a Kölcsey Egyesület és a Magyar Tanárok Pedagógiai Köre.
    Nagyon kérjük mindazokat, akik segíteni tudnak anyagilag abban, hogy minél szebb és értékesebb jutalmakkal emlékeztessük a résztvevõket erre az évfordulóra,  anyagi hozzájárulásukat vagy másfajta adományukat naponta hozzák be a Nyugati Jelen titkárságára Gyulai Ágnesnek.
    Elõre is köszöni a Kölcsey Egyesület.

Emelkedõ Telpark-díjak
    A Közterületek Temesvári Gondnoksága a Városháza jóváhagyásával jelentõsen emeli majd a Telpark-díjakat 2001. január elsejével — az infláció mértékét figyelembe véve, átlagban 34%-kal. A tervek szerint a befolyó összegbõl a gondnokság a megyeszékhelyen korszerûsít parkolóhelyeket és újabbakat is kialakít.

Márai Sándor-est Déván
    A millennium tiszteletére rendezett Dévai Magyar Napok keretében ma 18 órától Márai Sándor-esten vehetnek részt az érdeklõdõk a dévai Melite Ház nagytermében. A magyar irodalom kiemelkedõ és meghatározó személyiségét Deák Piroska magyar szakos tanárnõ fogja bemutatni.

Temes 2,3 millió euróra számíthat
    Az Európai Beruházási Bank 14 romániai megyének nyújt elõnyös feltételek mellett hitelt az idei árvizek által az úthálózatban okozott károk helyrehozásának fedezéséhez. A Banat Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint Temes megye 2,3 millió euróra számíthat a hitelbõl. Ez az összeg a javítások kiadásának 70%-át fedezné. A további összeget az állami költségvetésnek a feladata biztosítani. A tervezett munkálatokat 2001 végéig el kell végezni — a hitelnyújtásnak ez is egyik feltétele.

Kötelezõ himlõoltás az iskolákban
    Tegnap Temes megye iskoláiban is megjelentek a fehérköpenyes egészségügyiek, és elkezdõdött az iskoláskorú gyerekek vörös himlõ (kanyaró) elleni védõoltása. Az egy hétig tartó akciót városon az iskolaorvosok felügyelik, míg falusi környezetben kötelezõ módon a háziorvosok végzik. Az oltás ingyenes és minden gyerek számára kötelezõ.
    Az illetékesek felhívják a szülõk figyelmét a védõoltás elmulasztásának veszélyére, hiszen a vörös himlõ súlyos szövõdményeket — agyhártyagyulladás, tüdõgyulladás — okozhat.

Fotókiállítás a Fórum teremben
    Hétfõn délután nyílt meg Nelu Scripciucnak, az Observator arãdean napilap fotóriporterének kiállítása, amely november 17-ig tart nyitva.

Gyökerek-vetélkedõ
    November 24-én az AMISZ megrendezi a Gyökerek-vetélkedõt, melynek idei témája az Árpád-kori magyar és nemzetközi kultúrtörténet. A szervezõk négytagú csoportok jelentkezését várják az AMISZ székházában vagy a 094/700-376-os telefonszámon.

Gazdag ,,termés” közúti ellenõrzésen
    Temesváron 22 szûrõhelyen 55 közlekedési rendõr részvételével egyetlen éjszaka 762 gépjármûvet ellenõriztek. Vezetõik közül 214-et megbüntettek összesen 27 millió lejre. Negyvenet gyorshajtásért bírságoltak meg, 22 gépkocsivezetõ jogosítványát bevonták, 8 esetben ittas vezetésért. Húsz gépjármû forgalmi engedélyét bevonták. A szûrésen fennakadt két, jogosítvány nélkül és egy bejegyzetlen jármûvel furikázó személy is.


Útitárs

“...félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét...”
                        1Pt 1,13-25
Református
    Megváltott életünk szent, amelynek értéke a váltságul hullajtott vér értékével mérhetõ. Az õrzésre rendeltségünk tarthat távol mindentõl, ami szent életünk fényességét homályosíthatná. A féltõ vigyázás ébersége úgy töltse be napjainkat, hogy mások elõtt egyre ragyogóbb legyen megváltott, kincseket hordozó életünk.

Évforduló

    110 éve, 1890-ben hunyt el César FRANCK belga születésû francia zeneszerzõ. A német esztétikai felfogás szellemében jelentõsen gazdagította a francia hagyományokat. Oratóriumokat, 12 orgonamûvet, szimfonikus költeményeket és szimfóniákat írt, hegedûszonátája és vonósnégyese a múlt századi kamarazene csúcsait jelzik. 1822-ben született.
    65 éves Alain DELON, a 60-as évektõl kezdõdõen a francia film egyik legnépszerûbb sztárja. A világsikert a Rocco és fivérei (1960) hozta meg számára. Fõbb filmjei: A párduc, A fekete tulipán, A szicíliaiak klánja, Swann szerelme.

Mûsorajánlat

Mozi
Aradon
    DACIA X-MEN (am) 9.30 11.45 14 16.30 19.
    MURESUL Asterix és Obelix — Cézár ellen (fr) 10 12 14 16 18.
    ARTA A fej nélküli lovas legendája (am) 15 17 19, a kisteremben Kihozol a sodromból (am) 15.30 18.
Déván
    PATRIA Tûnj el 60 másodperc alatt (am) 10 12 14 16 18 20.
Vajdahunyadon
    FLACÃRA A kistigris kalandjai (am) 13 16.30 20.
Temesváron
    CAPITOL A kölyök (am) 11 13 15 17.30 20 22.30. (Az utolsó elõadásra kedvezményes helyár.)
    TIMIS Az ügyvédnõ és az áldozat (am) 11 13.15 15.30 17.45 20.
    UNIREA Sikoly 3. (am) 15 17.
Lugoson
    VICTORIA A felszarvazottak (am) 10 16 18 20.
Zsombolyán
    URANIA Amerikai szépség (am) 16.30 19.

Színház
Aradon
    Az Aradi Állami Színház társulata november 9-én, csütörtökön 18 órakor Liana Didilescu: Apropo, ati chemat pompierii ? címû darabját adja elõ.
    November 11-én, szombaton 18 órakor Robert Thomas: Capcana címû bûnügyi drámája kerül színre.
    November 12-én, vasárnap 18 órakor Victor Eftimiu: Omul care a vãzut moartea címû darabját láthatják a nézõk.
Temesváron
    A Csiky Gergely Színházban november 9-én, csütörtökön 19 órakor felolvasóest: Albee Tengertánc címû darabját hallhatják a nézõk.

    A Nemzeti Színházban november 9-én, csütörtökön 19 órakor: Ahogy tetszik.

    A Német Színházban ma 11 órakor: Piroska, Piroska.

    A Operában ma 19 órakor: Fõiskolások hangversenye.

Hangverseny
    Az Aradi Állami Filharmónia november 9-én, csütörtökön 19 órakor Beethoven medalion címmel szimfonikus hangversenyt rendez a Kultúrpalotában. Vezényel: Antonio Cipriani (Olaszország), szólista: Luminita Burcã. Mûsoron: Beethoven — Prométheusz nyitány, D-dúr hegedûverseny, VII. A-dúr szimfónia.
    Jegyek elõvételben is kaphatók a Kultúrpalota pénztárában.


Rendõrségi jelentés

Gázolás a Vlaicu úton
    Súlyosan megsérült a 69 éves aradi Gheorghe Ginga, akit az Aurel Vlaicu úton tegnapelõtt délben gázolt el a 18 éves Turlea Dragos gépkocsivezetõ. A rendõrség szerint az idõs áldozat szabálytalanul kelt át az úttesten.

Szeszes ital és üdítõ
    Sikkasztás alapos gyanúja miatt indult eljárás a 37 éves zabrányi Mãrcus Horia és a 35 esztendõs Voi Adrian ellen. A rendõrség szerint a két gyanúsított, az aradi Transilvania Import-Export alkalmazottaiként idén március—június között 196 millió lej árú szeszes italt és üdítõt tulajdonítottak el cégüktõl. A férfiak szabadlábon védekezhetnek.

Napraforgómagot lopott
    33 kilogramm napraforgómagot lopott a borosjenõi 21 esztendõs Chira Ioan a helybeli Cornel Chirilã lakásából. Szintén szabadlábon védekezhet a családja cserbenhagyásával vádolt 35 éves feketegyarmati Bendea Dãnut.

Meglepetés a rendõrségnek is
    Olykor a rendõrség munkatársait is érhetik meglepetések.
    Temesvárott “munka közben” fogták fülön a 49 éves, dévai illetõségû Iosif Aranyasz “urat”, aki örömlányok futtatásával foglalkozott.
    A vádlott múlt év decembere óta tartózkodik Temesvárott. Nincsen állandó lakhelye. Pontosabban fogalmazva: van is, nincs is: a helyi Vasutas stadion egyik használaton kívüli öltözõjében rendezte be hadiszállását (engedélyt senkitõl nem kért). Innen járt “munkahelyére”, az Északi pályaudvarra és környékére “pipikéket” felcsípni. Olyan hölgyekkel kötött ismeretséget, akik vállalták, hogy hívásra felkeresik az ügyfelet otthonában.
    A vasúti rendõrség huzamosabb ideje követte nyomon Aranyasz ténykedését, de mindeddig nem sikerült tetten érniük. Mígnem a minap négy, Jugoszláviából érkezett és átutazóban lévõ hölggyel ismerkedett meg a vasútállomáson. A szomszéd országban, állítólag, pincérnõkként dolgoztak, de a hatóságok kiutasították õket. A nõk Moldova Köztársaság állampolgárai.
    Emberünk alkalmi ismerõseinek felajánlotta “önzetlen” segítségét. Azok kötélnek álltak, amit italozással ünnepeltek meg. De végül csak egyikük, a 27 éves Angelica követte önszántából a férfit annak “lakására”. Amikor reggel távozni készült, vendéglátója megakadályozta: tíz napig tartotta fogva és “szállította” a jelentkezõ ügyfelekhez egy-egy légyottra, potom 100—400 ezer lejért. Egy ilyen alkalmi szállítást követõen sikerült a törvény embereinek tetten érniük a “papát”. A vizsgálat során kiderült: a férfit korábban erõszakos cselekményekért összesen 20 év börtönre ítélték és tavaly, büntetése egy részének elengedését követõen került szabadlábra.
    És most az a bizonyos “rendõröket is érhet meglepetés”: ilyen elõzmények után az ügyészség úgy döntött, hogy az “úr” szabadlábon lehet, amíg a bíróság elõtt felel tetteiért.


Az anyagok csak a FORRÁS FELTÜNTETÉSÉVEL használhatók fel
Nyugati Jelen 2788. száma